23000 bussavganger for tog i Oslo i sommer

NSB setter inn 23 000 bussavganger for å frakte sine passasjerer til og fra Oslo S i sommer. Jernbanen gjennom Oslo er stengt i seks uker mellom Skøyen og Bryn/Lillestrøm.

Også denne sommeren skal bl.a spor og anlegg på Oslo S fornyes. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
I hovedsak blir årets anleggsperiode håndtert på samme måte som i fjor sommer. I perioden 24.6. kl. 0300 til 6.8. kl. 0300 gjennomfører Jernbaneverket fornyelse av jernbanen gjennom Oslo. Dette betyr at passasjerer som skal til eller via Oslo  blir transportert med buss og/eller T-bane på deler av strekningen i denne perioden.

- Vi skal få kundene frem, men de må i noen tilfeller beregne litt lengre tid på reisen i sommer. Kundene vil komme seg frem med buss og T-bane og hvis de har gyldig NSB-billett, sier Tom Ingulstad, direktør og leder for NSB Persontog.

Jernbanen gjennom Oslo er stengt mellom Skøyen og Bryn/Grefsen i seks uker. Kundene som reiser på Østfoldbanen mellom Oslo og Halden, blir ikke berørt av dette arbeidet. De kan benytte tog som vanlig, til og fra Oslo S.

Det blir laget egne rutetabeller for perioden 24.juni til 6.august. Disse blir publisert i begynnelsen av juni.

Prosjekt Oslo:

• Til sammen brukes det vel to milliarder kroner på fornyelse av jernbanen i Oslo-området fram til 2014. Arbeidene på strekningen gjennom Oslo, Etterstad – Oslo S – Lysaker, skal være ferdige i løpet 2012.  Punktligheten i togtrafikken har etter at sommerarbeidene i 2011 ble gjennomført vist en markant bedring. Det har blitt betydelig færre feil på jernbanen gjennom Oslo. Sommeren 2012 stenges igjen jernbanen for trafikk fra Skøyen, gjennom Oslotunnelen, Oslo S og til Bryn i seks uker. Etter årets sommerstengning skal strekningen fra Lysaker i vest til Etterstad i øst være ferdig fornyet.

• Målet er en robust og driftsstabil jernbane gjennom Oslo som skal gi en punktlig og pålitelig togtrafikk. Det viktigste tiltakene er utskifting av skinner, sviller, pukk og kontaktledningsanlegg. Utskifting av kabler i signalanlegg, bedre strømforsyning og etablering av akseltellere og strømskinne i taket gjennom Oslotunnelen er også store og viktige tiltak. Strømskinne i taket ble montert i 2011.

• I 2012 skal det gjennomføres sporfornyelse på den resterende delen av Oslo S, sporveksler skal skiftes og sporvekselvarme skal forsterkes. Også kontaktledningsanlegget på resten av stasjonen skal fornyes. (Den delen av Oslo S som vil bli berørt av den kommende Follobanen holdes utenfor disse arbeidene). 

• For å kunne gjennomføre arbeidene er det nødvendig med stengt bane på natten i flere perioder, for uten den lengre perioden med seks uker uten togtrafikk på sommeren 2012.

• Mesteparten av arbeidene vil foregå i Oslotunnelen, Oslo S og Brynsbakken

• Det jobbes hver natt i perioden kl 0100- 0530. Forberedelser fra kl 2300. I tillegg vil det bli jobbet døgnet rundt i perioder hvor togtrafikken blir innstilt.

• Bygging av kabelkanaler/ rørkryss og kabellegging

• Bygging av nytt kontaktledningsanlegg (kjøreledning) på Oslo S. Montering av master og portaler