100 år gamle bruer fikk avløsning

I Mjøndalen i Buskerud fikk to 100 år gamle bruer avløsning i helgen. Brua over Mjøndalsbekken og brua over Krogsevja ble begge løftet ut med store kraner i en nitidig planlagt operasjon.

 Her er alt klart for innheising av ny bru over Mjøndalsbekken.  <strong> Foto: Arvid Ingar Andersen </strong>

Det to bruene ble begge bygget i forbindelse med Randsfjordbanens ombygging fra smalspor til i normalspor i 1909. Nå er de erstattet av nye bruer med gjennomgående ballast (pukklag) og dermed er også fastpunktene inn og ut av bruene borte slik at sporet har blitt enklere å justere. Strekningen er nå en del av Sørlandsbanen.

-Vi har med utskiftingen av disse to bruene også skaffet oss erfaring med planlegging og gjennomføring av slike operasjoner sier banesjef Bjørn Ståle Varnes.  – Vi planlegger nå å skifte ut flere av de gamle stålbruene i baneområdet vårt og derfor blir erfaringer og dokumentasjon fra disse første utskiftingene verdifulle for oss videre, sier Varnes. Blant annet skal flere liknende bruer på Vestfoldbanen skiftes ut med bruer som har gjennomgående ballast.

Utskiftingen av bruene skjedde i løpet av 24 timer. Da ble de gamle bruene løsnet og heist ut fra landkarene og nye bruer heist inn. Deretter ble det bygget spor med gjennomgående ballast, som så ble pakket og justert. På forhånd var landkarene på begge bruene gjort større og forberedt for de nye bruene.   

Over: Her løftes den gamle brua over Krogsevja ut av sporet. Under er den nye brua over Mjøndalsbekken på plass. <strong>Begge foto: Arvid Ingar Andersen</strong>