Tenker i nye baner

Jernbanedirektør Elisabeth Enger tar de entydige signalene om virkelig å satse på jernbane på alvor: - Vi må rigge oss til for å utvikle og bygge framtidas jernbane, sier Enger. Hun er åpen for å vurdere utbyggingsselskaper som får ansvar for å bygge ut lengre jernbanestrekninger.

 BIDRA: – Vi skal bidra til at stadig flere bruker toget sier Elisabeth Enger. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>

I et intervju med Jernbanemagasinet understreker jernbanedirektøren at hun leder en organisasjon som skal omstille seg fra gammel til ny tid – med økte bevilgninger og økt interesse for å satse på jernbane.

- Når pengene ligger på bordet, følger forventningene med. I tillegg blir vi møtt med et sett av nye krav fra omgivelsene rundt oss. På kort tid skal vi gå fra en tidsalder til en annen for jernbanen, poengterer jernbanedirektøren, som er i full gang med å skjerpe organisasjonen mot en ny tid:

280 ledere gjennomgår et omfattende lederutviklingsprogram.
3400 ansatte deltar denne våren på heldags sikkerhetssamlinger.
Et historisk rekrutteringsløft gjennomføres i samarbeid med skoler og universiteter.
Jernbaneverket omorganiseres for å bli en mer kundevennlig organisasjon.

Flere med tog

- Trafikk og marked har markert seg som kundens røst innad i organisasjonen. Vi har tatt en mer aktiv rolle i forhold til alle kunder, både til de reisende og togselskapene. Konkret har vi inngått avtale med NSB om hvordan vi stadig skal forbedre punktligheten. Videre har vi satt mye inn på å bedre trafikkinformasjonen ved eksempelvis å sette opp nye monitorer. Og ikke minst: Vi bruker mye krefter på å skape en felles forståelse av jernbanen som en merkevare.

- Når Flirt-togene settes på skinner, betyr det ikke bare at passasjeren får et nytt sete å sitte på. Vi skal samtidig bidra til at stadig flere vil bruke toget. Det innebærer at vi legger til rette for økt frekvens og togavganger der folk bor og utvikler stasjoner der kundene føler seg godt mottatt.

Mer byggherre

Enger opplyser videre at Jernbaneverket arbeider med å spisse byggherrekompetansen; konsentrerer seg om å bli profesjonelle bestillere og overlate en større del av prosjekteringsoppgavene til markedet.

- Parallelt med dette har vi bygd opp en større plan- og utviklingsenhet, som på kort tid skal ha gode svar på hva slags rolle jernbanen kan spille.

- Hvordan stiller du deg til forslag om å opprette utbyggingsselskaper som eksempelvis får ansvar for å bygge ut nye intercitystrekninger på Østlandet?

- Det kan godt hende at det er det mest hensiktsmessige. På sikt ser jeg for meg at vår utbyggingsorganisasjon vil bestå av færre mennesker enn i dag. I praksis kan det bety at de som i dag er typiske utførere, kan komme til å jobbe for andre enn Jernbaneverket i framtida – når vi ser noen år fram i tid.

Hva tjener Norge?

- Utviklingen vil uansett gå i den retningen at entreprenører påtar seg et større ansvar for utbygging, enten i form av totalentrepriser eller andre former for rammeavtaler. Follobanen representerer her et trendbrudd. Her vil vi tillyse en konkurranse som nettopp går på å utvikle en ny kontraktstrategi.

- Men staten må ha styring på det som skjer, understreker Enger og utdyper: - Vår ambisjon er å være det fagmiljøet som viser vei om hvordan jernbanen best bør bygges ut. Her tar vi først og fremst et ansvar for nasjonen. Det overordnede spørsmålet vil være: Hva tjener Norge?

Les hele intervjuet med jernbanedirektøren i Jernbanemagasinet nummer 2 2011 .