Sviller på skinner

Hver dag i det meste av juni går det et nesten 1000 tonn tungt heltog lastet med sviller fra Hensmoen ved Hønefoss til Hjerkinn på Dovrefjell. Det skal bygges nytt spor mellom Hjerkinn og Kongsvoll.

   Nesten tusen tonn sviller kan lastes på ett tog.. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Det er store mengder med sviller som skal til når hele sporet skal skiftes ut, slik som på Dovrebanen nord for Hjerkinn i sommer. Hele 28.800 sviller kjøres nå i egne godstog mellom fabrikken Spenncon på Hensmoen nord for Hønefoss og Hjerkinn på Dovre. Svillene kjøres i regi av CargoNet og to hele vognsett er i omløp på strekningen. – Jernbaneverket er en stor og viktig kunde for oss i enheten systemtog i CargoNet, sier Runar Hæhre. Nå tar vi unna ca 2000 sviller av denne kraftige typen for 60-kilos skinner i ett tog, og togvekten er på hele 960 tonn, forteller han. Det må dermed 24 store vogntog på veien til for å frakte det samme som ett eneste tog. Både miljøhensyn, trafikksikkerhet og økonomi tilsier derfor bruk av tog i slike oppdrag.

Policy å bruke tog

- Jernbaneverkets policy er at vi skal bruke jernbane mest mulig for å frakte det vi trenger av utstyr og materiell til den omfattende vedlikholds- og anleggsvirksomheten  vi har rundt om i landet, sier assisterende jernbanedirektør Stein O Nes.

Jernbaneverket har selv tre store toglokomotiver som går i slike transporter, og i tillegg bestilles det togtransport av andre aktører. – Vi kommer også til å innarbeide bruk av jernbane som et krav overfor våre entreprenører ved kontraktsinngåelser, sier Nes.

Kan kjøre enda merRunar Hæhre i CargoNet.

- Vi er klare til å kjøre enda mer for Jernbaneverket, vi, sier Runar Hæhre i CargoNet.   - Her ser vi at det minker godt på fabrikklageret når så mye som nesten 30.000 sviller lastes opp på tre uker, smiler Henning Bredesen i Spenncon.  Svillefabrikken har i perioder måttet kjøre på to skift for å dekke den store etterspørselen som følge av vedlikeholdssatsingen. – Svilleproduksjonen er veldig viktig for oss i Spenncon, sier Bredesen.

200 sviller lastes på hver vogn av denne typen (over), og snart er det 960 tonn tunge toget klart for avgang mot Hjerkinn. (under).  <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>