Store skader på flere baner

Oppdatert onsdag kl 17: Rørosbanen åpnes for trafikk mellom Elverum og Rena klokken 18 onsdag, dermed vil trafikken gå som normalt Hamar - Røros. Arbeidet med å utbedre skadene på strekningen Røros-Støren forventes å ta en ukes tid. Eidsvoll - Tangen på Dovrebanen er fortsatt stengt på grunn av flomskader, men forventes åpnet i løpet av lørdag. Meråkerbanen forventes åpnet i løpet av fredag.

Utglidning på Espa. <strong> Foto: Anders Nicolaysen </strong>
Dovrebanen
Dovrebanen ble mandag ettermiddag stengt mellom Tangen og Eidsvoll som følge av skader påført av ekstreme nedbørsmengder. Den mest arbeids- og tidkrevende skaden blir å gjenopprette et ras på flere hundre kubikkmeter masse ved Espa. Her må det bygges anleggsveg først til Espa stasjon og deretter ned til Mjøsa.  Dovrebanen har skader på åtte ulike steder langs Mjøsa. I tillegg er grøfter og stikkrenner fylt opp og tettet igjen av løsmasser, greiner etc.

Det er lagt en plan for framdriften og arbeidet med reparasjonene er allerede i gang. Enkelte operasjoner må likevel utstå noe på grunn av at sideterrenget fortsatt er mettet av vann og derfor ustabilt.

Persontrafikken blir avviklet med alternativ transport mellom Hamar eller Tangen og Eidsvoll.
Godstrafikken nordover kan kjøres via Kongsvinger - Elverum - Hamar. En del av godstogene kjøres nå denne veien forbi flom- og rasområdet.

Det er anslått at banen kan åpnes i løpet av lørdag 20. august.

Rørosbanen
Rørosbanen er stengt  mellom Røros og Støren, banen blir onsdag ettermiddag åpnet igjen Elverum - Rena og togene går derfor som normalt Hamar - Røros fra klokken 18. Mellom Røros og Støren må banen utbedres på ikke mindre enn 12 steder. De fleste skadene befinner seg på en 25 km lang strekning mellom Haltdalen og Singsås.

Utbedringsarbeidene startet opp onsdag og forventes å ta en ukes tid.

Meråkerbanen
Meråkerbanen er stengt mellom Hell og Storlien. Her har det gått ett ras ned på banen samt at banen står under vann på tre steder. Geolog var på stedet onsdag. Ettersom det ikke er fare for flere ras, kan utbedrngsarbeidet starte umiddelbart.

Det forventes at banen kan åpnes i løpet av fredag 19. august.