Store arbeider i Kobbervikdalen

Om vel en måned står totalfornyelsen av strekningen Drammen-Kobbervik ferdig. Oppgraderingen av den åtte kilometer lange strekningen skal gi bedre kjørekomfort, mindre støy og økt punktlighet. Men først skal det lages leven på nattestid.

Det blir urolige netter for mange naboer når Jernbaneverket starter arbeidet med å rense ballasten i sporet på strekningen Drammen – Kobbervik fra 14. august. Etter 9. september vil det meste være ferdig, mens en strekning på 400 meter gjennomføres i siste halvdel av september.  Arbeidet er siste tiltak på fornyelseslisten etter at jobben med å fornye strekningen startet for fullt i vinter.  Da vil den åtte kilometer lange strekningen være totalfornyet for nesten 50 millioner.

Fornyelsesleder Atle Berg Sørensen. Foto: Njål Svingheim.- Å fornye denne strekningen er en gave til alle de tålmodige kundene våre som har vært utsatt for forsinkelser på grunn av gammel infrastruktur, sier fornyelsesleder på Drammen- og Vestfoldbanen, Atle Berg Sørensen.


Opp igjennom årene har det vært mye feil med signal- og kontaktledningsanlegget på strekningen ut fra Drammen stasjon, gjennom byen og Kobbervikdalen. Banen var nedslitt, med gammelt kontaktledningsanlegg fra 1950-tallet, dårlige kabler og slitne sviller. Behovet for en generell oppgradering var helt nødvendig.

- Det blir mye bråk fra arbeidene som starter nå i helgen, sier Sørensen. - Vi tar vare på naboene våre ved å sende ut nabovarsel til de rammede områdene et par dager før ballastrenseverket passerer, og tilbyr hotell etter avtale.

Her er noen av de viktigste tiltakene som er gjort til nå:

- Sikringsarbeider:
Rensk og oppfrisking av alle banens dreneringssystemer, det vil si alle grøfter og stikkrenner. Det har blitt foretatt masseutskifting flere steder langs traseen for å sikre god drenering ut av sporet

- Nye føringsveier for kabler.
Alle kabler er samlet i nye kabelkanaler langs sporet. Dette er svært viktig og helt nødvendig for stabil drift av strekningen.

- Komplett nytt kontaktledningsanlegg
Nye master, lednnger og nytt opplegg for returstrøm.

- Signalfornyelser
Linjeblokken på strekningen er fornyet. Det er lagt nye kabler og etablert nytt sporfelt for å gjøre signalanlegget mer robust.

- Nye sviller
Alle gamle sviller på strekningen er skiftet ut med nye.

- Skogrydding
 Alle trær innenfor jernbanens eiendom er hugget. Dette er viktig for å hindre trefall inn mot spor og kontaktledning. Gir også en bedre reiseopplevelse og sikkerhet i form av bedre sikt.

- Ballastrenseverk:
Full ballastrens av hele strekningen. All pukk ned til 30 centimeter under svillene graves ut og erstattes med ny. Etter pakking blir sporet da mer komfortabelt og mindre vedlikeholdskrevende. Dette uføres med ballastrenseverket som er et stort skinnegående maskineri som graver ut alle finstoffer og utslitt pukk og erstatter den med ny.Av hensyn til togtrafikken må arbeidet gjøres på nattestid. Hovedarbeidene utføres fra natt til søndag 14. august til og med natt til søndag 9. september i tidsrommet mellom kl. 22:50 og 05:30. Søndager fra 22:50 – 06:30. En kort del av strekningen renses i siste halvdel av september.