Statsråden på sommerstengt Oslo S

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lot tirsdag ettermiddag massemediene se hva som er gjort på Oslo S i løpet av en drøy arbeidsuke.

Orienteringen ble ledet av prosjektleder Vibeke Aarnes som startet med å lede følget ned i innløpet –  eller trakta som det kalles på jernbanespråket – til Oslotunnelen for å se på takstrømskinnene som er under montering. Strømledningen for togene har altfor mange ganger blitt revet ned og for å unngå dette i framtida erstattes ledningen av ei skinne som er montert fast i taket.

– Vedlikeholdet som utføres på Oslo S er svært viktig, det har betydning ikke bare for Oslo og nærtrafikken, men det vil bli ei forbedring for tog i hele Norge, både persontog og godstog, samferdselsministeren om betydningen av arbeidene som gjøres på Oslo i sommer.

Arbeidene med å pusse opp infrastrukturen på Oslo S startet opp i 2009 og vil vare fram til desember 2012, til sammen vil det gå med nærmere to milliarder kroner i oppussingen. Etter oppgraderingen skal området ha samme standard som Gardermobanen og et livsløp på 30 år.

Oppussingen er så omfattende at Jernbaneverket i samråd med togselskapene har valgt å stenge mesteparten av Oslo S i seks uker. Seks ukers sommerstenging tilsvarer ett og et halvt års vanlig arbeid i dette området.


Prosjektleder Vibeke Aarnes forklarte statsråd Magnhild Meltveit Kleppa og journalister hva de så under befaringen på Oslo S. Foto: Øystein Grue.