Skøyen stasjon opna for trafikk att

Klokka 14 blei Skøyen stasjon opna for trafikk att etter å ha vore stengdt i vel ein halv time på grunn av signalproblem fredag 21.januar.

Det vil framleis vere ein del forseinkingar den fyrste tida etter at stasjonen er opna att.