Oslo S og Østfoldbanen stenges i pinsehelga

På grunn av fornyelsesarbeider stenges Oslo S og Nationaltheatret stasjoner for togtrafikk fra lørdag 11. juni klokka 10.00 til mandag 13. juni klokka 12.50. I deler av perioden er dessuten Østfoldbanen stengt på strekningen Oslo S-Ås/Mysen. Alle tog erstattes med busser.

Stengingen berører alle avganger fra Oslo S i retning Drammen, Grefsen, Bryn/Lillestrøm og Hauketo/Kolbotn/Ski, samt alle avganger fra Nationaltheatret stasjon.

Les om hvordan trafikken avvikles i perioden:
NSBs nettsider
Flytogets nettsider

Mens Oslo S er stengt gjør Jernbaneverket arbeider som inngår i den store fornyelsen av de tekniske anleggene i Oslo-området.

Denne helga skal det bl.a. byttes to sporveksler og rives 200 meter spor. Master og galger for kjøreledning skal demonteres, og det skal trekkes kabler mellom Oslo S og Brynsbakken, samt gjøres andre forberedelser til sommerens store arbeider.

Østfoldbanen
I tillegg til arbeidene på Oslo S blir det jobbet på Østfoldbanens østre og vestre linje fra Oslo til Ås/Mysen i 24 timer fra lørdag ca. klokken 13.30.

Mens banen er stengt skal Jernbaneverket gjøre ulike arbeider som et ledd i ombyggingen av Ski stasjon. Blant annet skal det gjøres spunting, hvor stålplater presses ned i bakken, samt pakking av sporveksler og fjerning av gamle kabler.

På nordre del av Holmlia stasjon bygger Jernbaneverket ny adkomst med trapp og heis, nytt plattformdekke, nye levegger, benker og plattformtak, samt nye monitorer og nytt høyttaleranlegg. I helga skal det bl.a. monteres bærekonstruksjoner for det nye plattformtaket. Ombyggingen står ferdig høsten 2011.

På østre linje skal det i helga gjøres vedlikeholdsarbeider, bl.a. fjellsikring mellom Spydeberg og Mysen, samt justering av sporet på hele strekningen.

Stenges i seks uker

Senere i sommer blir Oslo S stengt i seks uker fra 26. juni til 8. august. Denne stengingsperioden omfatter ikke togene på Østfoldbanen.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengingene.