Nordlandsbanen stengd av ras

Nordlandsbanen er stengd avc ras ved Muruvik, Rørosbanen blei opna att ved 18-tida onsdag kveld.

Nordlandsbanen
Nordlandsbanen er framleis stengd etter eit ras ved Muruvik nord for Trondheim. Etter at mannskapa frå Jernbaneverket onsdag støtte på uforutsette problem er det nå venta att banen kan opnast attl fredag ettermiddag.

Buss erstatter tog frå Hommelvik til Hell og 10–15 minutters forseinkingar må påreknast.

Rørosbanen
Rørosbanen blei opna ved 18-tida onsdag kveld etter at sporet blei reparert på grunn av utrasing.

Fra raset ved Muruvik. Foto: Ivar Lauritzen.