Jernbaneverket konkretiserer punktlighetsarbeidet

Jernbaneverket har tatt nye grep for å få fram alle faktorer som kan bidra til bedre punktlighet i togtrafikken. Nå er det laget en handlingsplan for punktlighetsarbeidet i jernbanesektoren der alle aktører skal trekkes med.

En rekke faktorer spiller inn på togenes punktlighet. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

  – For å oppnå en stabilt høy punktlighet må det fokuseres på et vidt spekter av aktiviteter, sier leder av punktlighetsseksjonen, Tone Norløff.  
 
-Punktlighet er noe som skapes hver eneste dag og for å oppnå varige resultater er det nødvendig med et kontinuerlig og systematisk arbeid, sier Tone Norløff. Vi er nødt til å ha gode metoder og verktøy som støtter oss i arbeidet, og det er behov for koordinering og tett samarbeid mellom de ulike aktørene. Dette gjelder Jernbaneverkets folk i trafikkstyring og ute på sporet, det gjelder ansatte i togselskapene og det gjelder også den enkelte passasjer. Alle er med og kan påvirke punktligheten. Mye avhenger av kultur og bevissthet rundt dette, men det er klart at vi er nødt til å en pålitelig infrastruktur og pålitelige tog, sier hun.

Deler av punktlighetsarbeidet er basert på metoder utviklet gjennom forskning. Den såkalte PIMS-metoden går helt til bunns i kartleggingen av alt som berører punktligheten på den enkelte strekning eller for en enkelt togrute. Slik kan alle faktorer tas fram og analyseres.

Jernbaneverket arbeider for en kontinuerlig forbedring av punktligheten og her er de områdene det skal satses på først: Leder av punkltighetsseksjonen i Jernbaneverket, Tone Norløff.

  • Målesystemer og datakvalitet
  • Kontinuerlig forbedring
  • Planlegging av infrastruktur
  • Robusthet i ruteplan
  • Punktlig infrastruktur (færre feil, god beredskap)
  • Punktlig trafikkavvikling (bl.a effektive stasjonsopphold)
  • Vedlagt er Jernbaneverkets strategi og handlingsplan for punktlighetsarbeidet.

Vedlagt er Jernbaneverkets handlingsplan og strategi for punktlighetsarbeidet der du kan lese mer om temaet.