Jernbaneverket har hevet signalkontrakter med ABB

Jernbaneverket har hevet kontraktene med ABB om levering av signalanlegg for Ganddal godsterminal og Nordlandsbanen. Tidligere har Jernbaneverket inngått en avtale med ABB om å avslutte en kontrakt på signalanlegg til strekningen Sandnes–Stavanger.

Signalmastene på nordre del av Nordlandsbanen vil fortsatt ikke være i bruk. Nå vil Jernbaneverket utlyse en ny konkurranse om levering av signalanlegg til banen. Foto: Øystein GrueEtter avslutningen av kontrakten på Sandnes–Stavanger er det arbeidet med å få levert signalanlegg til Ganddal og Nordlandsbanen. På bakgrunn i status i leveransene har Jernbaneverket besluttet å heve kontraktene med ABB.

Kontrakten for Ganddal godsterminal har i dag en verdi på 61 millioner kroner. Kontraktene på Nordlandsbanen omfatter levering av signalanlegg til 13 stasjoner på banens nordre del fra Mosjøen til Bodø. Denne kontrakten har en verdi på 117 millioner kroner. Det pågår en dialog med ABB om de økonomiske konsekvensene av hevingen av kontraktene.

Jernbaneverket har frist til utgangen av 2012 med å anskaffe et nytt signalanlegg på strekningen Sandnes–Stavanger. I den forbindelse ser Jernbaneverket det som hensiktsmessig så raskt som mulig å gå ut med en samlet forespørsel på levering av signalanlegg både til Sandnes–Stavanger og Ganddal godsterminal.

For Nordlandsbanen vil Jernbaneverket lyse ut konkurranse om levering av nye signalanlegg til strekningen Mosjøen – Bodø så raskt det er praktisk mulig.