Jernbanen klar for Ski-VM

Når VM på ski starter i Oslo 23. februar blir det større trafikk enn vanlig også på jernbanen. Særlig blir det stor økning i antall passasjerer som vil benytte stasjonene Nationaltheatret og Oslo S, som er overgangsstasjoner mellom tog og T-bane. -Vi øker beredskapen vår, sier Jernbaneverkets leder for stasjons- og eiendomsdrift i Stor-Oslo, Jonn Eggerud.

Jonn Eggerud er leder for Jernbaneverkets stasjons- og eiendomsdrift i Stor-Oslo.
Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom Ski-VM, Jernbaneverket og NSB som har sett på hvordan en god trafikkavvikling kan sikres best mulig under VM-dagene fra 23.februar til 6.mars. –Målet er selvsagt å være forutseende slik at trafikken fungerer godt også med større pågang, sier Eggerud. Særlig er det i de to helgene under VM at det ventes stor trafikkøkning. Mange vil benytte tog til Oslo S og Nationaltheatret stasjoner for overgang til Holmenkollbanen  (T-bane) der. 

Trapper opp


Jernbaneverket øker sin allerede etablerte vinterberedskap enda mer i VM-dagene. Spesielt vil vi skalere opp med mer mannskap og utstyr dersom vi skulle få større snøfall i denne perioden, sier Eggerud. I tillegg blir det et forsterket vakthold ved stasjonene og det blir etablert raskere tilgang på service-personell som kan reparere heiser og rulletrapper om noe skulle svikte. Vi vil også øke renholdsinnsatsen som følge av den ventede pågangen, forteller Jonn Eggerud. –Jernbaneverket skal gjøre alt vi kan slik at togene går, spor og plattformer er åpne og folk føler trygghet på stasjonene, sier han. Folk som vil parkere bilen og ta toget anbefales å bruke innfartsparkeringene på Asker, Lillestrøm og Ski der det særlig i helgene er god plass til flere.

NSB stiller på sin side med egne informatører og kundeveiledere på stasjonene. De vil rettlede folk som skal over på T-banen og yte generell service. Det kjøres også en del ekstratog på Hovedbanen under Ski-VM, samt at kapasiteten på Dovrebanen forsterkes.

Flytoget er en av samarbeidspartnerne til Ski-VM og har lakkert om ett av sine togsett i VM-farger. Mange tilreisende ventes også å bruke flytogene til og fra Oslo S og Nationaltheatret. 
Flytoget er også klart for Ski-VM! (Foto: Njål Svingheim)