Gardermoen stasjon i orden att

Togtrafikken på Gardermobanen går frå klokka 12.50 på nytt som normalt til og frå Gardermoen stasjon. Stasjonen var stengd i om lag to timar onsdag føremiddag på grunn av feil på signalanlegget.