Fotoboks overvåker strømavtakerne

Jernbaneverket har nå satt i drift sitt første overvåkingspunkt for å kontrollere togenes strømavtakere. Samtlige tog som passerer inn i Oslotunnelen vestfra får nå sjekket at strømavtakerne er i orden. Er noe galt går alarmen og toget tas ut av trafikk.

Her etterses utstyret som pvervåker togenes strømavtakere. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>Det nye systemet har vært i ordinær drift siden nyttår og har allerede avdekket flere feil på togenes strømavtakere som kunne ført til skader og nedrivning av kontaktledningen. Systemet består av et overvåkingskamera av samme type som tar bilder av bilister som kjører over tillatt hastighet. Forskjellen her er at kameraet tar bilde av alle tog og at det kun tar bilde av strømavtakerne.

 Bildene overføres til et datasystem som kjapt slår alarm ved uregelmessigheter. Det kan f.eks være kullbiter som mangler, deler av toppen på strømavtakeren som har fått skader, eller at bøylen er slått skjev. Da varsles el-kraftsentralen på trafikkstyringsentralen i Oslo og dersom feilen er alvorlig blir toget umiddelbart stanset og tatt ut av trafikk. – Utstyret var i prøvedrift i en lengre periode før vi nå har satt i det ordinær drift, forteller oppsynsmann el-kraft i Stor-Oslo, Fredrik Solheim.  

Til nå har systemet registrert mer enn 70.000 togpasseringer og det vanlige er at vi får rundt ti avviksmeldinger i døgnet, forteller han. Av disse igjen er det bare et fåtall feil som er slik at toget må tas ut av trafikk. Elkraftsentralen i Oslo er bemannet døgnet rundt og det er der vurderingene tas.   

Kan få store følger

- Nedriving av kontaktledningen kan ta lang tid å ubedre, sier banesjef i Stor-Oslo, Beate Isetorp. Ved slike feil kan det bli store skader på kontaktledningsanlegget som resulterer i lengre trafikkstans og store problemer for både togpassasjerer og oss. - Vi mener derfor det er viktig å benytte seg av tilgjengelig teknologi og mulighetene for å overvåke komponenter og anlegg. Nå har vi en mulighet til å få tog med ødelagte strømavtakere ut av trafikk før avvik oppstår. En slik nedriving av kontaktledningen her i Oslo-området kan jo koste samfunnet store summer i form av tapt tid, sier Isetorp.

Bildene framkommer på en dataskjerm og dersom noe er galt varsler systemet operatørene på elkraftsentralen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>