Folk vil helst reise med lyntog

De aller fleste vil heller reise med høyhastighetstog i stedet for fly. Folk er også villig til å betale mer for togreisen enn de gjør i dag. Dette er blant resultatene i en omfattende undersøkelse utført for Jernbaneverkets høyhastighetsutredning som ble presentert onsdag. - Dette viser at det er et veldig stort passasjergrunnlag for høyhastighetstog i Norge, sier prosjektleder Tom Stillesby.

Tysk høyhastighetstog. <strong> Foto: DB </strong>
Undersøkelsen som viser at folk ville foretrekke høyhastighetstog framfor fly ble presentert under konferansen "Jernbaneforum 2011" i Oslo onsdag 9.mars. - Vi ser at hvis det var høyhastighetstog i Norge i dag, ville en stor andel flypassasjerer bytte til slike tog, sier Tom Stillesby.

Undersøkelser fra flere land rundt om i Europa viser det samme, og dermed blir det bekreftet at holdningene til høyhastighetstog i Norge er de samme som ellers i Europa. Et stort flertall ville fortrekke høyhastighetstog framfor fly. Dersom reisetiden med tog er tre timer eller mindre, tar toget den klart største markedsandelen.

Utrederne mener strekningene mellom Oslo og Trondheim og Bergen kan kjøres på 2 timer og 40 minutter. Markedsundersøkelsen er den første store kartleggingen av hvordan nordmenn stiller seg til høyhastighetstog. - Svarene viser at passasjerene er spesielt opptatt av reisetid, muligheten for å jobbe underveis og av komfort, sier Tom Stillesby.

Hvis en høyhastighetsbillett koster det samme som fly i dag, vil markedet i 2024 trolig være:

-Oslo – Bergen – 2,1 millioner reiser i året. 6000 pr. dag

-Oslo – Trondheim – 2,8 millioner reiser i året. 8000 pr. dag

-Oslo – Kristiansand/Stavanger – 3,3 millioner reiser i året. 9000 pr. dag

-Oslo – Bergen/Stavanger (over Haukeli) – 4,4 millioner reiser i året. 12000 pr. dag

-Bergen – Stavanger – 700 000 reiser i året. 2000 pr. dag

-Oslo – Gøteborg – 1,2 millioner reiser i året. 3000 pr. dag

-Oslo – Stockholm – 800 000 reiser i året. 2000 pr. dag

Største undersøkelse noen gang

Det britiske konsulentselskapet Atkins har intervjuet 3000 norske passasjerer, både forretningsreisende og fritidsreisende, om hva slags transportmiddel de ville foretrekke. Dette er den største undersøkelsen i sitt slag noen gang i Norge. – Svarene viser at nesten alle ville fortrekke å reise med tog, sier direktør Warwick Lowe i Atkins. Atkins mener de fleste endestasjonene bør ligge i bysentra der de ligger i dag, og undersøkelsene  viser at det er strekningen Oslo – Trondheim som kommer aller best ut så langt.

Atkins mener også at togene bør knyttes til Gardermoen for å fange opp mest mulig av flymarkedet. Nå skal det undersøkes nærmere hvilke knutepunkter som kan peke seg ut og hvor mye trafikk som kan komme til underveis.  Leder av Jernbaneverkets høyhastighetsutredning, Tom Stillesby.

 - Verken klimaet eller topografien i Norge er til hinder for høyhastighetstog så lenge man tar hensyn til det hele veien, fra utbygging til drift. Det betyr å velge rett togtype, bygge ekstra overbygninger der det er fare for ras og så videre, sier Tom Stillesby. Beregninger viser at det er like trygt å kjøre høyhastighetstog som vanlig tog, det er ikke større risiko for avsporing, kollisjoner, brann osv. Grunnen er at høyhastighetsbaner blir bygget på en sikrere måte i utgangspunktet. Det er også en fordel for den totale trafikksituasjonen at folk velger tog fremfor bil fordi det er flere ulykker på veiene.

Videre analyser av strekningene

Disse konsulentfirmaene vant anbudsrunden for videre detaljanalyser på forskjellige strekninger:

  •  RAMBØLL : Korridor NORD - Oslo - Trondheim
  • SWECO: Korridor VEST, Oslo - Bergen (Hardangervidda HallingdalNumedal) og Oslo - Haugesund - Stavanger - Bergen : (Haukeli)
  • MULTICONSULT : Korridor SØR , Oslo - Kristiansand - Stavanger
  • NORCONSULT : Korridor ØST - Oslo - Stockholm og Oslo - Gøteborg

Alle rapportene som foreligger til nå vil bli publisert på http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/