Driftsforstyrrelser i Vestkorridoren: Normal trafikk igjen

(Oppdatert kl 13:00) Skadene på kontaktledningen ved Sandvika er reparert og det gjenopptas normal togtrafikk gjennom stasjonen.

Tidligere melding:

(Oppdatert kl. 10.45)Kjøreledningen ligger nede i to spor på Sandvika stasjon. Det medfører begrenset kapasitet på sporet mellom Asker og Oslo S. Flytogene er innstilt mellom Drammen og Skøyen. Lokaltoget Lillestrøm-Asker, som har to avganger i timen, kjører Lillestrøm-Skøyen, mens det videre til Asker bare vil gå ett tog i timen. Også lokaltoget Drammen-Dal er innstilt på deler av strekningen. De andre togene kjører, men det vil oppstå forsinkelser. Arbeidet med å reparere kjøreledningen er tidkrevende, uten at det er mulig nå å anslå når jobben kan være ferdig.

Skaden på kontaktledningen oppsto da et lokaltog på vei vestover rev kjøreledningen ved innkjør til spor 3 og 4 på Sandvika stasjon like før kl. 09 onsdag morgen. På Drammenbanen er det strømløst mellom Sandvika og Billingstad i sporet som benyttes av tog på vei til Oslo. Skaden påvirker også det ene sporet på Askerbanen mellom Asker og Sandvika.

Til sammen medfører disse begrensningene i kapasiteten at Flytoget blir innstilt mellom Drammen og Skøyen og at enkelte lokaltog er innstilt på strekningen mens de andre togene vil bli forsinket. Forsinkelsene lå ved 10-tida på 15-30 minutter.

Arbeidet med å reparere skaden er beregnet å ta flere timer.

Jernbaneverket beklager ulempene dette medfører.