Drammen- og Spikkestadbanen stengt fra torsdag

Fra og med torsdag 4. august stenges også Drammenbanen og Spikkestadbanen på grunn av anleggs- og vedlikeholdsarbeider. Alle tog erstattes med buss. Fra mandag morgen 8. august går igjen alle tog som normalt etter sommerens arbeidsperiode på sporene i Oslo-området.

Første persontog gjennom Bærumstunnelen går søndag 28. august.Siden 26. juni har strekningen Skøyen-Bryn/Grefsen, samt store deler av Oslo S, vært stengt på grunn av fornyelsesarbeider. De siste fire dagene utvides altså området for stengingen.

I perioden hvor også Drammenbanen er stengt, skal det gjøres arbeider i samband med at Bærumstunnelen og de to nye sporene mellom Lysaker og Sandvika gjøres ferdige.  På de nye sporene skal første persontog gå søndag 28. august.

I tillegg skal det utføres vedlikeholdsarbeider i Lieråsen tunnel og andre steder på strekningen.

Les mer om hvordan trafikken avvikles i denne saken, samt på nettsidene til NSB og Flytoget.