Dovrebanen: Fortsatt stengt Lillehammer - Dombås pga flomskader

Flommen i Gudbrandsdalen de siste dagene har satt også Jernbaneverkets folk på store prøver. Vi har hatt flom, ras og utglidninger før, men aldri fordelt på så mange steder og over en så lang strekning, sier faglig leder linjen på Dovrebanen Anders Nicolaysen. Det vil ennå gå noen dager før Dovrebanen kan gjenåpnes mellom Lillehammer og Dombås.

<strong>Store vannmengder tok nye veier og førte til undergraving og utvasking av jernbanen i Gudbrandsdalen. Foto: Bjørn Iversen</strong>  
Enorme vannmasser tok nye veier etter rekordnedbøren mot slutten av sist uke. Folkene på Dovrebanen er ikke ukjente med flom og rasproblemer, men at det skulle oppstå over så lange strekninger samtidig, er noe nytt. Vi har nok hatt enkelt-hendelser der skadene har vært større på ett sted, men nå står vi midt oppe i en situasjon der banen har blitt påført skader på mer 30 steder langs hele strekningen Lillehammer – Dombås, sier Anders Nicolaysen.

Etter omfattende jobbing gjennom hele pinsehelgen, har Dovrebanens folk nå en god oversikt over situasjonen. – Reparasjonsarbeidene har kommet veldig langt, takket være folk fra Jernbaneverket Drift og våre to entreprenører Jora Maskin og Asco, sier Nicolaysen. Vi har gjennom hele helgen hatt fire –fem maskinlag som har jobbet med å utbedre skader påført av flommen på mer en 30 steder. Vi har også et pukktog på strekningen som etterfyller med mer pukk der det tregs. I tillegg må det kjøres pakkmaskin på neste hele strekningen mellom Fron og Otta, for uten flere kortere partier.

Flere dager

Selv om vi har kommet langt, vil det ennå gå tid før vi kan åpne for vanlig trafikk igjen, sier Anders Nicolaysen tirsdag formiddag. Alle bruer må sjekkes grundig og alle fyllinger som har fått påkjenninger på kontrolleres nøye når vannet nå synker. I tillegg må det påregnes en periode med saktekjøringer på delstrekninger inntil vi er sikre på at normaltilstanden er tilbake. Vannet er nå på retur oppover i Gudbrandsdalen, mens det stiger i Mjøsa, det gir nye utfordringer.

- Langs Mjøsa har vi nå problemer med særlig underganger under sporet som fylles med vann. Derfor overvåker vi nå situasjonen nøye gjennom visitasjoner, sier Nicolaysen. På Hamar stasjon må kan ikke personundergangen under sporene benyttes. Jernbaneverket har folk på plass som sørger for sikker kryssing av sporet på planovergangen i stedet.

OBS! Rørosbanen er åpnen for vanlig trafikk!

Utvasking ev fylling og brufundament ved Kvam. <strong> Foto: Bjørn Iversen </strong>