Buss for tog grunnet ras mellom Hommelvik og Hell

Nordlandsbanen er stengt mellom Hommelvik og Hell på grensa mellom Sør- og Nord-Trøndelag etter at det gikk et ras om ettermiddagen søndag 10. april. Togene erstattes med buss på strekningen.

Rasstedet ved Muruvik. (Foto: Ivar Lauritzen, Jernbaneverket)Det er fjellmasser og deler av en støttemur mellom sporet og sjøen som har rast ut over en strekning på ca. 15 meter nord for Muruvik. Mandag morgen ble raset inspisert av geologisk ekspertise og mannskaper fra Jernbaneverket.

Arbeidsstedet er vanskelig tilgjengelig, og utbedringsarbeidene vil ta flere dager. Det er mandag vanskelig å gi en sikker prognose for når banen kan åpnes, men det er trolig at dette ikke kan skje før tidligst torsdag – muligens senere.

Det vil bli etablert en støttekonstruksjon av betong som skal sikre stabiliteten til sporet. I tillegg vil fjellsiden bli sikret med sprøytebetong i den grad som er nødvendig.

Rasstedet ligger på en strekning som i august blir nedlagt og erstattet av den nye tunnelen som er under bygging gjennom Gevingåsen.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av at banen er stengt.