Buss erstatter tog på Østfold- og Dovrebanen denne helga

Helga 8-10. april erstattes togene med buss på flere strekninger grunnet anleggs- og vedlikeholdsarbeider. Dette gjelder Østfoldbanen mellom Oslo S og Mysen/Ås/Rygge, samt Dovrebanen mellom Eidsvoll og Tangen/Hamar.

Fra lørdag 9. april klokka 07:00 til søndag 10. april klokka 19:00 erstattes togene med buss på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Tangen/Hamar.

Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Mens banen er stengt skal det gjøres diverse forberedende arbeider til bygging av nytt dobbeltspor mellom Minnesund og Kleverud.

 På Dorr ved Minnesund er det bygd ei ny vegbru over sporene, og nå fjernes sikringsskjermen som er satt opp over sporet i samband med arbeidene.  Ved Narviktangen skal det støpes fundamenter for midlertidig overgangsbru over dagens spor, samt monteres en sikringsskjerm.

I tillegg vil det foregå en del mindre arbeider flere steder på strekningen, blant annet på Strandlykkja og ved Morskogen stasjon.

Fra fredag 8. april klokka 21:30 til søndag 10. april klokka 13:00 erstattes togene med buss på Østfoldbanen mellom Oslo S og Ås/Mysen.  Fra lørdag klokka 13:00 til søndag klokka 13:00 er banen i tillegg også stengt mellom Ås og Rygge.

Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.


NB! Arbeidene på Ski stasjon er forsinket, og stasjonen kan forbli stengt for togtrafikk hele søndag 10. april.  Togene erstattes med buss.  Les hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Mens banen er stengt skal Jernbaneverket flytte en sporveksel som et ledd i ombyggingsarbeider på Ski stasjon. Den gamle vekselen i sydenden av stasjonen fjernes med en spesialmaskin, og den nye legges inn ca. 280 meter nærmere stasjonsbygningen.

På Holmlia stasjon skal stålkonstruksjoner til ny heis og nytt plattformtak heises på plass og monteres. Det skal også monteres en mobil sikringsskjerm på plattform for å skille de videre anleggsarbeidene fra tog og kontaktledning.

Når ”nye” Holmlia står ferdig høsten 2011, har stasjonens nordre del fått ny adkomst med trapp og heis, nytt plattformdekke, nye levegger, benker og plattformtak, samt nye monitorer og nytt høyttaleranlegg.

 På Østre linje mellom Askim og Mysen skal transformator til kontaktledningsanlegget skiftes ut. Dette vil bedre stabiliteten i strømforsyningen. På vestre linje gjøres det diverse vedlikeholdsarbeider, blant annet på Strandgata planovergang i Moss.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengingene.