Buss erstatter tog på Gjøvik- og Dovrebanen i helga

Helga 20-23. mai erstattes togene med buss både på Gjøvikbanen og på Dovrebanen mellom Dombås og Trondheim. Årsaken til dette er omfattende anleggs- og vedlikeholdsarbeider en rekke steder på strekningene.

Dovrebanen er stengt på strekningen mellom Dombås og Trondheim fra lørdag 21. mai klokka 07.05 fram til mandag 23. mai klokka 07.00.

NSB Regiontog mellom Oslo S og Trondheim erstattes med buss mellom Dombås og Trondheim. Nattogene natt til mandag erstattes med buss mellom Otta og Trondheim.

NSB Lokaltog mellom Røros og Trondheim erstattes av buss mellom Støren og Trondheim. NSB Lokaltog mellom Heimdal og Trondheim/Hell erstattes av buss mellom Heimdal og Trondheim.

Les mer om trafikkavviklingen på NSBs nettsider.

Mens banen er stengt skal det jobbes over 20 forskjellige steder på strekningen. Blant annet skal det legges inn en ny kulvert under sporene ved Stavne i Trondheim, og ved Heimdal stasjon skal Trondheim kommune montere ei ny overgangsbru over sporene (Smedbrua).

Ved Kvammen planovergang i Melhus skal det gjøres masseutskifting, noe som innebærer at fylkesveg 736 blir stengt på dette stedet lørdag mellom klokken 07 og 24.

En sporveksel skal skiftes ut ved Kongsvoll stasjon, og mellom Oppdal og Fagerhaug skal det kjøres ut skinner som skal brukes ved skinnebytte senere i sommer.

Ved Vålåsjø stasjon, hvor Jernbaneverket holder på med bygging av et nytt 700 meter langt kryssingsspor, blir det også utført en rekke arbeider mens banen er stengt - blant annet boring av fundamenter for mastene til kontaktledningen.

Stikkord for andre jobber som skal gjøres i helga er bl.a. svillebytte og sporvedlikehold på flere steder, rensk av linjegrøfter og stikkrenner, krattrydding og bruvedlikehold.

Gjøvikbanen er stengt mellom Oslo S og Gjøvik fra fredag 20. mai klokka 21.00 til søndag 22. mai klokka 13.00.

I denne perioden erstattes alle tog med buss. Les om trafikkavviklingen på NSBs nettsider.

Mens banen er stengt skal seks forskjellige entreprenører gjøre vedlikeholdsarbeider på ni ulike steder langs Gjøvikbanen.

Ved Nydalen holdeplass gjøres det forberedelser til nye signal- og telekabler mellom Nydalen og Kjelsås. I samme området blir det også utført skinnebytte. Videre oppover mot Gjøvik skal blant annet pukken i sporet skiftes ut på lengre strekninger, og det skal bores fundamenter for nye kontaktledningsmaster.

Ved det nye, 850 meter lange kryssingssporet på Jensrud mellom Hakadal og Stryken, blir det også utført etterarbeider mens banen er stengt - blant annet nøytralisering av skinnene og arbeider med kontaktledningsanlegget.


Jernbaneverket understreker at det fortsatt går enkelte arbeidstog på strekningene mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperioden.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengingene. Arbeidene gjøres for å fornye og forbedre jernbanenettets infrastruktur, slik at kjørekomfort og punktlighet bedres.