2011

 • - De neste to månedene er avgjørende

  -De neste to månedene er avgjørende for om Jernbaneverket kommer til å nå målene vi har satt oss for 2011, slår banedirektør John Ole Grinde fast. – Lykkes vi i denne perioden vil vi også lykkes med målene for reduksjon i forsinkelser gjennom året.

 • Bergensbanen opna att Evanger - Bulken

  Bergensbanen vart opna att mellom Evanger og Bulken ved 09.30-tida måndag etter at ras sperra linja tidlegare på morgonen.

 • Ras på Bergensbanen ved Bulken

  Måndag morgon gjekk eit ras over sporet mellom Bulken og Evanger på Bergensbanen. Mannskaper frå Jernbaneverket arbeider med å rydde linja som vert opna att snarast råd.

 • Ualand kryssingsspor teke i bruk

  Det forlenga kryssingssporet på Ualand på Sørlandsbanen er no teke i bruk. Kryssingssporet er forlenga frå 407 til 670 meter for å kunne handtere lengre godstog, og inngår i satsinga for meir godstrafikk på jernbane.

 • Raset ved Kjose: Eksperter sjekker området i formiddag

  Fredag formiddag skal skredeksperter undersøke det bratte terrenget ovenfor Vestfoldbanen mellom Larvik og Kjose for å vurdere faren for flere ras. Arbeidet med å rydde banen vil også pågå utover dagen da det har gått flere ras.

 • Punktlighet: En viss bedring i andre halvår 2010

  Jernbaneverket ser en viss bedring i togenes punktlighet i andre halvår 2010. Særlig i lokaltrafikken var bedringen merkbar. Dette tyder på at resultatene av den store innsatsen på vedlikehold og fornyelse nå begynner å komme.

 • Vestfoldbanen: Ras mellom Larvik og Oklungen

  Natt til torsdag 6.januar gjekk eit snøras mellom Larvik og Oklungen på Vestfoldbanen. Ettersom det er fare for fleire ras, vil Jernbaneverket ha området undersøkt av geolog før banen blir opna att for persontog. Dette kan tidlegast skje i løpet av fredag føremiddag.

 • Nytt godstog Oslo - Narvik

  Selskapet DB Schenker starta 4.januar opp sin nye godstogrute mellom Alnabru i Oslo og Narvik. Dermed er det nå to selskap som driv godstrafikk på den meir enn 2000 kilometer lange strekninga. CargoNet har køyrd direktetog frå Oslo til Narvik sidan 1993.

 • Betre informasjon på stasjonane

  Jernbaneverket monterer nye informasjonsanlegg for togpassasjerane ved 87 stasjonar på Austlandet. Stasjonane får monitorar eller anvisarar som syner togavgangar og eventuelle forseinkingar. Stasjonane får også betre høyttaleranlegg. Sjå informasjonsfilm!