Veg- og bane-Norge forener krefter: Utdanner neste generasjon ledere

Nå blir ledere og prosjektledere innen veg og bane oppfordret til å søke bransjens nye utviklingssatsing – Samferdselsskolen. – Vi har mye å vinne på at vi i felleskap med rådgivere og anleggsbransjen utvikler kunnskaper om bygging, drift og vedlikehold av veg- og jernbaneanlegg, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger.

-Vi må også erkjenne at det i dag finnes kunnskapskløfter og sviktende kommunikasjon mellom de som planlegger et nytt anlegg, de som bygger det og de som skal drive og vedlikeholde anlegget. Samferdselsskolens første kull settes sammen av ledere med ansvar for alle disse fasene, sier vegdirektøren.

Metoden
– Ved å skape større forståelse for helheten i et bane- eller vegprosjekt, håper vi å utvikle de mest profesjonelle lederne og bli kvitt myter og unødige misforståelser. Det er disse lederne som skal skape bedre veg og bane for hele samfunnet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Samferdselsskolen er en felles satsing fra veg- og jernbane-etatene og bransjen. Deltakere på skolen får undervisning i hele prosjektenes livsløp, fra de overordnede prioriterings-, finansierings- og beslutningsproblemstillingene, via prosjektering og bygging til bruk, drift, vedlikehold og sikkerhet.

– Samferdselsskolen vil føre til større kunnskap om planfasen og viktigheten av denne. I planfasen legges alle premissene for anlegget. Ved god planlegging kan vi få mer veg og bane for pengene og også tilrettelegge for en god og mindre ressurskrevende drifts- og vedlikholdsfase., sier administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen.

 Deltakerne må være forberedt på å bidra aktivt med sine erfaringer og kunnskaper, både i og mellom undervisningsbolkene. Gjennom de fem samlingene i 2010/2011 blir deltakerne gruppert på tvers av fag og bakgrunn, og mellom samlingene skal gruppene jobbe med reelle oppgaver.

Resultatet

Ved slutten av den siste samlingen i mai 2011 kan deltakerne avlegge eksamen ved NTNU. Samferdselsskolen gir dermed studiepoeng, og kan blant annet inngå i en erfaringsbasert mastergrad. – Deltakerne på Samferdselsskolen vil få en unik kompetanse som vil bli verdifull for både arbeidsgiverne og samferdsels-Norge, og et viktig bidrag til å gi landet en moderne infrastruktur. I tillegg vil deltakerne ha et nytt - og uten tvil – betydningsfullt nettverk, sier administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Jon Sandnes.

Se www.samferdselsskolen.no for mer informasjon