Vedlikeholdsarbeid på Gjøvikbanen

Vedlikeholdsinnsatsen på Gjøvikbanen er økt vesentlig de siste årene. - Sporstandarden på banen har blitt bedre, men vi kan ikke vedlikeholde oss vekk fra at banen er veldig svingete, sier banesjef Tormod Urdahl.

Arbeid med kontaktledningen på Gjøvikbanen sist helg. her er det også byttet skinner. <strong> Foto Kjetil Myhre </strong>

Det skiftes sviller og skinner, det skiftes ut og fornyes komponenter i sporveksler og kontaktledningsanlegg, og det skjer forbedringer på stasjonene på Gjøvikbanen. Blant annet i helgen 11-12.september ble det utført en rekke vedlikeholdsarbeider på strekningen. Hele banen var stengt fra klokka 23.45 fredag kveld til klokka 12.15 søndag og det ble jobbet på 17 ulike steder med seks entreprenører i ilden.
 
- Det ble lagt inn ny sporveksel for det kommende kryssingssporet på Jensrud mellom Hakadal og Stryken, forteller byggeleder Kjetil Myhre. – Videre ble det utført vedlikeholdsarbeider i sporveksler på Åneby, Roa og Hakadal. Det ble også kjørt   linjepakking på lengre strekninger, det ble skiftet sviller og også deler i kontaktledningsanlegget. 

Banestandard

Det har den siste tiden vært en diskusjon i media om sporets standard på Gjøvikbanen. Bakgrunnen er at NSB Gjøvikbanen AS vil innstille enkelte avganger på grunn av stor slitasje på togmateriellet som går på banen. – Det er viktig for oss å understreke at selve sporets tilstand på Gjøvikbanen ikke har blitt dårligere, det er heller slik at vi ser en klar bedring i sporstandarden de siste årene, sier banesjef Tormod Urdahl.

– Det er mange år siden vedlikeholdsinnsatsen på banen har vært så høy som i 2009 og i år, sier Urdahl. Gjøvikbanen lider likevel under det faktum at det er en bane som er veldig svingete.

 – Banen er preget av å være bygget for 110 år siden, uten at det er foretatt kurveutrettinger eller andre traseforbedringer. Dermed kan togmateriellet som bare ruller på Gjøvikbanen få en større hjulslitasje enn tog som ruller på mer varierte strekninger. – Det ordinære banevedlikeholdet kan ikke bedre banens kurvatur, da må det helt andre investeringer til, sier banesjefen. – Skal vi få en vesentlig bedre Gjøvikbane, må det bygges ny trase på lengre delstrekninger, sier Urdahl.

Utvikling av banen

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa varslet nylig at Jernbaneverket nå får i oppdrag å se på hvordan Gjøvikbanen skal utvikles videre med tanke på blant annet kurveutretting og traseforbedringer. Disse vurderingene skal foreligge før neste Nasjonal transportplan-periode, sa Kleppa.

Linjepakking på Lunner, Gjøvikbanen. <strong> Foto: Kjetil Myhre </strong>
Gjøvikbanen er veldig svingete og det ordinære banevedlikeholdet kan ikke bedre banens trase. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>