Ungdom velger jernbanefag

Interessen for jernbanefag har skutt fart i løpet av det siste året. Plutselig er det hard kamp om lærlingeplassene, og ti ganger så mange søker jernbanestudier.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

   
 Martin Heggedal (t.v) og Kim Martin Røien stortrives som banemontørlærlinger i Baneservice. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>

 - For to år siden var det knapt en ungdom som fattet interesse for våre stands. Nå står ungdommene i kø, og jeg opplever ikke en eneste dag uten at noen melder sin interesse for å jobbe på jernbanen, forteller rekrutteringsansvarlig i Jernbaneverket, Bente Tangen. 

Jernbane-Norge har et betydelig kompetanseunderskudd på flere fagområder: - Signalingeniørbehovet er mest akutt. Men vi mangler fagfolk, og vi vet at vi må erstatte mange av våre mest erfarne går av med pensjon i løpet av noen år.

- Interessen for jernbanefag peker rett opp, konstaterer Alf Helge Løhren, Jernbaneverkets sensor for banemontørlærlinger og amanuensis II i jernbanefag ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet (NTNU) i Trondheim. Han ser den økte interessen som et resultat av de politiske løftene om å satse på jernbane i åra framover.

Og det skjer mye:

  • I løpet av fem år har Norsk jernbaneskole på Grorud tidoblet virksomheten og setter i år ny rekord med 2000 kursdeltakere/studenter.
  • Jernbanebransjen har til sammen 180 lærlinger i sving.
  • Framtidige jernbaneledere skoleres på flere nivåer: Jernbaneverket har opprettet traneeeordninger med ingeniøropplæring innen flere fag og holder 13 kurs gjennom en egen prosjektskole.
  • Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider både om en egen samferdselsskole og tunnelskole.
  • Det er opprettet nye ingeniørtilbud både ved NTNU i Trondheim og ved Høgskolen i Oslo.
I Jernbanemagasinet nr 10 - 2010 kan du lese mer om hvorfor lærlinger og studenter vil til jernbanen og hvordan Jernbaneverket og jernbanebransjen møter de nye utfordringene i forhold til kompetanse.