Ungdom velger jernbanefag

Interessen for jernbanefag har skutt fart i løpet av det siste året. Plutselig er det hard kamp om lærlingeplassene, og ti ganger så mange søker jernbanestudier.

   
 Martin Heggedal (t.v) og Kim Martin Røien stortrives som banemontørlærlinger i Baneservice. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>

 - For to år siden var det knapt en ungdom som fattet interesse for våre stands. Nå står ungdommene i kø, og jeg opplever ikke en eneste dag uten at noen melder sin interesse for å jobbe på jernbanen, forteller rekrutteringsansvarlig i Jernbaneverket, Bente Tangen. 

Jernbane-Norge har et betydelig kompetanseunderskudd på flere fagområder: - Signalingeniørbehovet er mest akutt. Men vi mangler fagfolk, og vi vet at vi må erstatte mange av våre mest erfarne går av med pensjon i løpet av noen år.

- Interessen for jernbanefag peker rett opp, konstaterer Alf Helge Løhren, Jernbaneverkets sensor for banemontørlærlinger og amanuensis II i jernbanefag ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet (NTNU) i Trondheim. Han ser den økte interessen som et resultat av de politiske løftene om å satse på jernbane i åra framover.

Og det skjer mye:

  • I løpet av fem år har Norsk jernbaneskole på Grorud tidoblet virksomheten og setter i år ny rekord med 2000 kursdeltakere/studenter.
  • Jernbanebransjen har til sammen 180 lærlinger i sving.
  • Framtidige jernbaneledere skoleres på flere nivåer: Jernbaneverket har opprettet traneeeordninger med ingeniøropplæring innen flere fag og holder 13 kurs gjennom en egen prosjektskole.
  • Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider både om en egen samferdselsskole og tunnelskole.
  • Det er opprettet nye ingeniørtilbud både ved NTNU i Trondheim og ved Høgskolen i Oslo.
I Jernbanemagasinet nr 10 - 2010 kan du lese mer om hvorfor lærlinger og studenter vil til jernbanen og hvordan Jernbaneverket og jernbanebransjen møter de nye utfordringene i forhold til kompetanse.