TØI: Positive ringvirkninger med innkorting av Bergensbanen

En innkorting av reisetiden på Bergensbanen fra vel seks timer til ca fire timer kan gi mellom 30 og 85 prosent flere passasjerer på ulike strekninger. Størst passasjerøkning får strekningen Oslo -Hønefoss. Ringeriksbanen kan alene redusere reisetiden med over en time.

Bergensbanen vil få en betydelig vekst i trafikken ved å bygge Ringeriksbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>Transportøkonomisk Institutt, TØI, har vurdert hvordan ulike reisetidsinnkortinger vil påvirke passasjertrafikken.  TØI har tatt for seg tre ulike scenarier med tanke på hva persontrafikken på Bergensbanen kan bety for byer og tettsteder langs banen. Effekten av en innkorting av strekningen ved å bygge Ringeriksbanen kan altså gi en kraftig vekst i trafikken. Veksten vil bli enda større om man velger å kjøre noen av togene med færre stopp enn i dag, framgår det av TØI-rapporten , som er laget på oppdrag for Forum nye Bergensbanen. Forumet består av kommunene og fylkeskommunene langs banen.

Stor betydning
Som kjent kan strekningen fra Oslo til Hønefoss innkortes med over en time ved å bygge en ny linje (Ringeriksbanen) fra Sandvika til Hønefoss. Det har gått mer en 30 år siden reisetiden på Bergensbanen har blitt redusert av betydning og TØI har også sett på hva som skjer dersom persontrafikken på banen legges ned. Konklusjonen er at dette ville få en stor negativ betydning for reiseliv og kommuner langs banen.