Store sporarbeider i pinse-helgen

Fra lørdag 22/5 til mandag 24/5 utføres det anleggs- og vedlikeholdsarbeider på flere steder og strekninger på Østlandet. Dette berører i perioder togtrafikken på alle baner til og fra Oslo. Det kjøres busser på delstrekninger mens arbeidene pågår.

 • Fra 22.05 kl. 20:00 til 24.05 kl. 04:00 utfører Jernbaneverket arbeider på strekningen mellom Oslo S og Bryn.
 • Fra 23.05 kl. 03:00 til 24.05 kl. 03:00 arbeides det på strekningen mellom Drammen og Hokksund.
 • Fra 22.05 kl. 19:00 til 24.05 kl. 11:00 arbeides det på Kongsberg stasjon.
 • Fra fredag 22.05 kl. 02:00 til mandag 24.05 kl. 24:00 arbeides det på Halden stasjon.
Dette medfører at tog erstattes av busser på berørte delstrekninger.

Strekninger som berøres er:

 • Oslo- S – Bergen
 • Oslo S – Trondheim
 • Oslo S – Kristiansand – Stavanger
 • Lillehammer – Oslo S – Larvik/Skien
 • Oslo S – Halden – Gøteborg
 • Oslo S - Jaren/Gjøvik
 • Lillestrøm – Asker
 • Drammen – Dal
 • Kongsberg – Eidsvoll
 • Flytoget Drammen/Oslo S – Gardermoen
 • Oslo S – Årnes – Kongsvinger/Stockholm

Jernbaneverket beklager ulempene dette medfører. Vedlikeholdsarbeidene er viktige og nødvendige for å bedre tilstanden på spor og installasjoner.  

Detaljerte oversikter over hvilke delstrekninger der tog erstattes av busser finner du i oversikten over planlagte trafikkavvik, og på NSBs og Flytogets nettsider.