Store skader på Nordlandsbanen

Sommervær med over 20 varmegrader har gitt kraftig snøsmelting i nordre del av Nordland. Det har berørt både Ofotbanen og Nordlandsbanen. Mens Ofotbanen vil bli åpnet i løpet av kvelden søndag, er det mer omfattende arbeid som må gjøres før Nordlandsbanen igjen kan åpnes på strekningen Bolna-Røkland. Dette arbeidet vil ta flere dager.

Store vannmasser stengte Ofotbanen lørdag og søndag. Foto: Knut-Erik NikolaisenBåde Ofotbanen og Nordlandsbanen fikk raskt merke at snøsmeltingen skjøt fart da sommervarmen slo inn over nordre del av Nordland fylke. Lørdag var først Nordlandsbanen berørt av løsmasser i sporet like nord for Lønsdal stasjon før vannmasser i løpet av kvelden medørte sørpe- og jordras ved Kjemåga. Etter hvert er det nå bekker som løper løpsk flere steder på strekningen fra Sørelva til Kjemåga. Søndag ettermiddag ble også deler av E6 skylt vekk i Saltdalen, men i følge Statens vegvesen er ett felt åpent for trafikk. Vegvesenet melder imidlertid at veien kan bli stengt på kort varsel.

Ofotbanen
På Ofotbanen kjørte et tomt malmtog gjennom et ras mellom Rombak og Katterat ved middagstider lørdag. Da skaden var reparert søndag morgen, kom store vannmasser inn på banen lenger inn mot svenskgrensen, mellom Katterat og Bjørnfjell.

Nordlandsbanen
På Nordlandsbanen er det ingen rutemessige togavganger før et sørgående tog fra Bodø mandag 17. mai kl. 17.28.

Så fremt E6 er farbar, vil det bli satt opp alternativ transport forbi den strekningen av Nordlandsbanen som er uframkommelig.  

Arbeidet med å reparere skadene banen er påført, vil ta flere dager.

Se forøvrig reportasje og bilder som NRK har publisert på NRK Nordland