Stor arbeidshelg på flere baner

I helgen 25. – 26. september skal det utføres store vedlikeholds- og anleggsarbeider på flere banestrekninger. Dette gjelder både Dovrebanen, Østfoldbanens østre og vestre linje og Gjøvikbanen. Bare på Dovrebanen skal det jobbes på 44 ulike steder fra Eidsvoll i sør til Dombås i nord.

 
Utskifting av skinner på Dovrebanen ved Minnesund sommeren 2010. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

- Lista over arbeidsoppgaver som skal utføres på to døgn er omfattende. På Dovrebanen skal 40 arbeidslag med til sammen nærmere 250 personer i sving, opplyser banesjef Tormod Urdahl. I løpet av 36 timer betyr dette at vi legger ned en innsats på 7 årsverk, illustrerer Urdahl. I tillegg kommer et stort antall maskiner og utstyr.

- De største og mest synlige tiltakene på Dovrebanen foregår ved Lillehammer der to nye kulverter under sporet skal legges inn. I samme område skal det også skiftes skinner og plattformtaket på Lillehammer stasjon skal repareres. Av andre tiltak skal det utføres kontroller av signalanleggene, svillebytte i sporveksler, masseskifte på flere planoverganger, skogrydding og forberedelser for kjøring av ballasrenseverk. I tillegg skal det utføres arbeider som forberedelser til anlegget av nytt dobbeltspor langs Mjøsa ved Dorr bru nord for Minnesund.

Som følge av dette erstatter busser persontogene på Dovrebanen fra lørdag 25. september klokka 01.00 til mandag 27.september klokka 03.00. Rørosbanens tog erstattes av busser mellom Hamar og Løten i samme tidsrom.

Østfoldbanen skal det også utføres mye arbeid denne helgen. Det skal jobbes på stasjonene Holmlia, Ski, Knapstad, Skotbu og Tomter. Videre skal det byttes sviller på bruene over Glomma mellom Spydeberg og Langnes, og det skal utføres kontroller på kontaktledning og av signalanlegg. På Ski stasjon foregår det forberedende arbeider for den nye Follobanen og denne helgen skal det blant annet etableres og kobles nye signal- og strømkabler, settes ned betongfundamenter mellom jernbanesporene, etableres nye kummer for signal- og strømkabler og legges nye kabler langs plattform 1.

Busser erstatter derfor togene på hele Østre linje og på deler av Vestre linje fra 25.september klokka 13.30 til 26.september klokka 13.00.

Gjøvikbanen foregår det arbeider med bygging av ny kontaktledning ved Jensrud kryssingsspor mellom Hakadal og Stryken fra lørdag kveld 26/9 til søndag morgen 27/9.