Stenger tre stasjoner i byggetida

I samband med den totale ombyggingen av Høvik stasjon som starter høsten 2011, har Jernbaneverket besluttet å stenge Stabekk, Høvik og Blommenholm stasjoner i femten måneder mens byggearbeidene pågår.

Prosjektleder Anne Braaten (Foto: Øystein Grue)I august 2011 åpner to nye spor i Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika. Det er derfor mulig å stenge dagens Drammenbane på den samme strekningen, slik at alle tog bruker den nye banen. Samtidig blir Stabekk, Høvik og Blommenholm betjent med busser.

- Stengningsperioden er planlagt å vare fra 3. september 2011 til 3. desember 2012. Dette gjør at arbeidene på Høvik kan utføres raskere enn det som ellers hadde vært mulig, samtidig som vi får større trygghet for å holde framdriften, opplyser Anne Braaten, som er Jernbaneverkets prosjektleder for Høvik stasjon.

- Den totale ombyggingen av sporområdet som er planlagt, ville ellers blitt mye mer komplisert og tidkrevende.  Mange arbeidsoperasjoner krever uansett stans i toggangen av sikkerhetsgrunner, slik at vi måtte tatt netter og helger i bruk til dette. Denne belastningen for nærmiljøet på Høvik unngår vi i stor grad med en lengre, sammenhengende stengingsperiode, sier Braaten.

- Etter at nye Høvik stasjon har åpnet i desember 2012, innføres en ny grunnrutemodell som gir brukerne av Høvik og de andre lokalstasjonene på Drammenbanen en helt ny toghverdag med dobbelt så mange avganger som i dag. Disse gevinstene håper jeg vil oppveie eventuelle ulemper mens banen er stengt, sier Braaten.

I samband med stengingsperioden er Jernbaneverket i dialog med NSB, som vil sørge for at reisende fra de tre stasjonene får et godt tilbud med alternativ transport mens stengingen varer.

Viktig for helheten
- Den nye rutemodellen som skal innføres, innebærer mer enn bare flere tog på Drammenbanen. Totalt sett blir dette en kraftig bedring av togtilbudet på hele Østlandsområdet, forteller Braaten videre.

- Blant annet ønsker både NSB og Flytoget at tog østfra som i dag snur på Skøyen eller Oslo S, i framtida skal ha Lysaker som endestasjon. Dette innebærer behov for egne snuspor i  kortest mulig avstand vest for Lysaker, og dette er grunnen til at vi skal bygge tre nye vendespor på Høvik.

- Dagens stasjon på Høvik er dessuten lite tidsmessig og har dårlig tilgjengelighet. Ombyggingen gir en moderne og sikker stasjon som er universelt utformet og tilpasset alle brukergrupper, legger hun til.