Ruteendringen: Større konkurranse i godstrafikken

Ved omleggingen til ny rutetermin for togtrafikken søndag 12.desember blir det samtidig flere godstog. I alt er det nå 14 togselskaper på norske spor og ti av dem driver godstrafikk. På flere strekninger øker nå kapasiteten som følge av konkurransen på sporet. Sju strekninger i Jernbaneverkets nett er erklært overbelastet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Green Cargo øker sin trafikk i Norge. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>CargoNet AS, som nå er heleid av NSB, fortsetter i all hovedsak sin trafikk med raske tog for containere og trailere mellom landsdelene og hele godstog for industrien. Også mellom Alnabru i Oslo og Narvik opprettholder CargoNet sin trafikk, til tross for at det blir kjørt et nytt tog på strekningen fem dager i uka fra ruteendringen. De nye avgangene mellom Oslo og Narvik skal kjøres i regi av svenske Green Cargo for DB Schenker. Green Cargo skal også kjøre togene for CargoNet på denne strekningen og det blir dermed hele 15 togpar mellom Oslo og Narvik hver uke. Også mellom Oslo og Bergen og Trondheim blir det flere godstog.

I persontrafikken blir det bare mindre endringer. NSB tilpasser ruten for det ”faste ekstratoget” på Bergensbanen søndager slik at det passer bedre for weekendtrafikken fra høyfjellet og Hallingdal mot Oslo.

Godstogselskapene


• Cargolink AS skal kjøre godstog mellom Drammen og Ganddal (ved Stavanger), mellom Alnabru/Drammen og Bergen, mellom Drammen/Alnabru og Trondheim og mellom Trondheim og Bodø. Selskapet skal også kjøre tog for skogindustrien mellom Elverum, Hamar, Kongsvinger og Sarpsborg, mellom Koppang, Skogn og Grong og de vil kjøre malmtog mellom Ørtfjell og Mo i Rana.

• CargoNet AS skal kjøre godstog med containere og trailere på alle hovedstrekningene. CargoNet vil endre noe på opplegget for godstogene sine til og fra Sverige. Selskapet vil fortsatt sette opp like mange tog til og fra Narvik, men disse togrutene er nå bestilt av svenske Green Cargo AB. CargoNet kjører også en rekke tog for industrien, blant annet en rekke tømmertog, kalktog og en fast togpendel med tankvogner mellom Sarpsborg og Kristiansand.

• Green Cargo AB øker sin trafikk i Norge. Selskapet kjører godstogforbindelser med Sverige til og fra terminalene Alnabru, Drammen, Narvik, og Sarpsborg. Mellom Gøteborg og Sarpsborg har selskapet bestilt ruter for et nytt godstogpar fem dager i uka. Mellom Alnabru og Narvik er det bestilt ruter for 15 togpar per uke.

• Hector Rail AB kjører godstog mellom Sverige og Alnabru og mellom Kongsvinger, Auma, Otta og Alnabru.
• Malmtrafikk AS står for den omfattende trafikken med malmtog på Ofotbanen mellom Kiruna og Narvik.

• Peterson Rail AB kjører godstog mellom Sverige og Sarpsborg/Moss, mellom Hove ved Lillehammer og Sarpsborg/Moss, og mellom Kongsvinger/Elverum/Koppang og Sarpsborg/Moss. Selskapet kjører også godstog på strekningen Hamar – Elverum – Røros og mellom Sverige og Verdal over Storlien. Den sistnevnte forbindelsen er ny.

• Tågåkeriet i Bergslagen AB (TågAB) kjører godstogruter fra Ranheim ved Trondheim og Sverige over Charlottenberg, samt mellom Sverige og Halden. Selskapet kjører også godstog mellom Drammen og Narvik på oppdrag for Cargolink. TågAB kjører for tiden også tømmertog mellom Hensmoen nord for Hønefoss og Otta og mellom Sverige og Hensmoen.

• Railcare Tåg AB kjører tog på oppdrag for Grenland Rail. Dette er i hovedsak såkalte feedertog, det vil si lokale godstog som samler vogner til større knutepunkt. Selskapet har sikkerhetssertifikat for strekningene Charlottenberg (grense) – Kongsvinger – Elverum, Kongsvinger – Lillestrøm – Alnabru – Drammen – Hønefoss – Hensmoen og Alnabru – Grefsen – Roa – Hønefoss. Selskapet kjører faste vognlasttog mellom Lillestrøm og Alnabru og mellom Hen og Drammen.

• TX Logistikk AB er et nytt togselskap i Norge. Selskapet har fått sikkerhetssertifikat for strekningen Kornsjø (grense) – Alnabru over både Moss og Askim.
 

Persontrafikk


• NSB AS. NSB gjør bare mindre endringer i sin trafikk fra 12.desember. Tre ekstra rushtidsavganger inn mot Oslo innstilles av hensyn til mangel på materiell. På Bergensbanen kjøres det faste ekstratoget på søndager tidligere fra Bergen og vil dermed passe bedre for de mange weekend-turistene fra høyfjellet og Hallingdal. Toget får nytt tognummer 608 og kjøres fra Bergen klokka 12.40 med ankomst Oslo S klokka 19.56. På fredag beholdes tog 604 som i dag. Mellom Notodden og Porsgrunn blir rutene på Bratsbergbanen bedre tilpasset korrespondanse med togene på Sørlandsbanen i Nordagutu.

• Flytoget AS. Dagens rutemodell mellom Oslo Lufthavn/Gardermoen, Oslo S og Drammen videreføres.

• NSB Gjøvikbanen AS. Ett rushtidstog (tog 234) mellom Jaren og Skøyen innstilles på grunn av knapphet på materiell. I tillegg får togene 281 og 283 Oslo S i stedet for Skøyen som utgangsstasjon.

• SJ AB. Kjører fjerntogene på Ofotbanen fra Narvik til Luleå og Stockholm, trafikken videreføres som i dag.


Overbelastede strekninger


Jernbaneverket har erklært følgende sju strekninger for overbelastet, det vil si at det ikke finnes plass for flere tog og at det skal svært lite til før forsinkelser oppstår.

• Oslo S-Ski: (Østfoldbanen) mellom 06:30 og 09:00 og mellom 15:00 og 17:30 på virkedager.

• Oslo Sentralstasjon og Oslotunnelen mellom 06:30 og 09:00 og mellom 15:00 og 17:30 på virkedager.

• Skøyen- Sandvika (Drammenbanen) mellom 06:30 og 09:00 og mellom 15:00 og 17:30 på virkedager.

• Lillestrøm – Kløfta (Hovedbanen) mellom 18:00 og 23:30 på virkedager.

• Hamar-Lillehammer (Dovrebanen) mellom 12:00 og 14:30 på virkedager.

• Bergen-Arna (Bergensbanen) mellom 06:30 og 00:30 på virkedager.

• Sandnes-Nærbø (Sørlandsbanen) mellom 06:15 og 08:15 og mellom 16:00 og 18:00 på virkedager.