Raumabanen opna att

Etter å ha vore stengd sidan måndag, er Raumabanen no opna for trafikk igjen.

tillegg til at skredfaren har vore stor i Romsdalen, har den aukande nedbøren og mildveret dei siste dagane medført fare for flom. No er skredfaren nedgradert til faregrad 3, kan banesjef Tormod Urdahl fortelja. Det er framleis ekstra beredskap, ekstravisitasjon og strekningsvis redusert fart. I tillegg ska det kjørast sektorfres til natta.

Banen vart opna att kl. 12.15 i dag fredag 19/3, då gjekk første tog frå Dombås til Åndalsnes.