Punktlighet: Tydelig framgang

Togtrafikken i Norge har samlet sett hatt en tydelig forbedring i punktligheten etter sommeren. Jernbaneverket kunne denne uken konstatere at målet om at 90% av alle tog skal være i rute ble nådd for fjerde uke på rad.

 
<strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

 – Framgangen er tydelig og gledelig, men det er ingen grunn til å tro at vi ikke også vil oppleve tilbakeslag, sier banedirektør John Ole Grinde.

Den store fornyelses- og vedlikeholdsinnsatsen i Oslo er nå cirka halvveis. Den skal pågå i to år til, men nå er det tydelig at der innsatsen er størst er også framgangen størst. - I baneområde Stor-Oslo har vi nå en tydelig og stor bedring, sier John Ole Grinde. Fortsetter den trenden vi nå ser utover høsten, ligger vi an til en 40% reduksjon i forsinkelsestimene i andre halvår sammenliknet med første halvår i dette området, sier Grinde. Dette er særlig viktig da feil i infrastrukturen i Oslo raskt ødelegger punktligheten over det meste av jernbanenettet. Se tall for de siste ukenes punktlighetsutvikling her.

Fortsatt sårbare


Selv om framgangen nå er tydelig over mange uker er det stor grunn til å advare mot å trekke for raske konklusjoner. - Vi er altså bare halvveis i fornyelsesjobben i Stor-Oslo, og på landsbasis har vi utført cirka 20 % av det vi i vår ti-års vedlikeholdsplan mener må til for å få god nok infrastruktur, sier banedirektøren. Jernbaneverket har fornyelsesplaner som strekker seg over ti år og først i slutten av denne perioden når infrastrukturen et godt nok nivå, forutsatt at innsatsen videreføres. På kort sikt er vi for eksempel stadig sårbare for utslag av dårlig vær. Slitne anlegg påvirkes lettere av ytre forhold enn nyere anlegg, forklarer Grinde.

Vinterforberedelser

Jernbaneverket har gjort omfattende endringer for å styrke sine forberedelser foran vinteren. Mye nytt utstyr og flere mannskaper kommer på plass. – Vi har ambisjoner om å doble vinterberedskapen i Oslo-området i forhold til i fjor sier assisterende banedirektør Karstein Søreide. Det gjøres en iherdig jobb med dette nå.  - Vinterberedskapen skal vi få orden på, vi tror vi nå har satt inn tilstrekkelige tiltak, men vi er innstilt på å gå enda lenger om det blir nødvendig, sier Søreide.