På rett vei med forbedringsarbeidet

På oppdrag fra jernbanedirektøren har Det Norske Veritas (DNV) kartlagt sikkerhetskulturen i Jernbaneverket. Undersøkelsen bekrefter at Jernbaneverket gjennomfører riktige tiltak i sitt forbedringsarbeid.

Rapporten fra denne undersøkelsen, som Jernbaneverket fikk oversendt 31. august, skal være et hjelpemiddel i det interne forbedringsarbeidet Jernbaneverket nå gjennomfører. Tilsvarende undersøkelse vil bli gjennomført i 2012 for kunne måle utviklingen.

DNV tar utgangspunkt i at ”utvikling av sikkerhetskultur best kan forstås som arbeid for å gjøre sikre systemer enda sikrere,” og beskriver Jernbaneverket som en organisasjon som er genuint opptatt av sikkerhet, og hvor det å ivareta sikkerheten ses på som en viktig del av organisasjonens daglige arbeid.  ”Det er for eksempel ikke tvil om at sikkerhet blir prioritert dersom det er en konflikt mellom sikker togframføring og punktlighet og regularitet”, heter det i rapporten.

Rapporten peker imidlertid på en rekke forbedringsområder. Bedre etterlevelse av regler og prosedyrer, evne til organisatorisk læring på bakgrunn av rapporteringer og bedre samarbeidskultur mellom enheter, er blant det Veritas etterlyser i rapporten.

 - Det er nettopp på disse områdene vi er i gang med forbedringsarbeidet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. - Det pågår for tiden et omfattende lederutviklingsprogram, der nettopp sikkerhet, samarbeid og etterlevelse er hovedtema. I tillegg er vi gang med en gjennomgang av hele regel- og prosedyresystemet vårt for å gjøre det mer brukervennlig. Disse arbeidene vil nå bli intensivert, sier jernbanedirektøren.

 - Med det økte aktivitetsnivået vi nå har, både med økt trafikk og omfattende bygge- og vedlikeholdsarbeider, er det særlig viktig at sikkerhetstenkningen er dynamisk og i kontinuerlig utvikling.  Det betyr hele tiden å lære av feil og ha en kontinuerlig årvåkenhet for risiko. Vi må ha under huden at den viktigste sikkerhetsfaktoren er at man aldri må være sikker på at alt er sikkert, sier Elisabeth Enger.

Rapporten kan lastes ned ved å klikke på lenkene oppe til høyre.