Nytt sikringsanlegg og sporplan på Kongsberg

Kongsberg stasjon på Sørlandsbanen får nå nytt sikringsanlegg. Samtidig er det gjennomført omfattende oppgraderinger og forbedringer i sporplanen og stasjonen blir fjernstyrt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kongsberg stasjon blir nå ferdig modernisert med nytt sikringsanlegg og fjernstyring. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>Arbeidene på Kongsberg har pågått gjennom flere år. På grunn av blant annet mangel på fagfolk har prosjektet i perioder blitt satt på vent.  –Derfor er det svært etterlengtet at vi nå endelig kan fullføre jobben, sier prosjektleder Benoni Neraas.

-Svært godt brukt


I disse dager pågår den hektiske innspurten også på Kongsberg. 

–Dette er på høy tid, det gamle anlegget fra 1959 er mildt sagt godt brukt, sier Ragnar Sletsjøe fra Jernbaneverkets signalavdeling i Skien.

Han har det siste halvåret vært i sving på Kongsberg seint og tidlig sammen med blant andre signallærlinger i Jernbaneverket som under kyndig veiledning har bygget opp det nye anlegget. Nå er sikringsanlegget ferdig og sluttkontrollen pågår. –Her er det gjort en veldig god jobb, sier prosjektleder Benoni Neraas. 

Mens sluttkontrollen pågår er det bare spor tre på Kongsberg som kan brukes og lokaltogene snur derfor på Skollenborg i en periode på vel to uker. Samtidig er også Skollenborg og Saggrenda stasjoner bemannet med trafikkstyrere, mens Kongsberg fungerer som "holdeplass" for fjerntogene på Sørlandsbanen.

Flere omgangerRagnar Sletsjøe


Moderniseringen av Kongsberg stasjon fikk godkjent hovedplan allerede i 1995. Nye plattformer, undergang under sporene med heis, tilrettelegging for funksjonshemmede samt deler av driftsbanegården ble tatt i bruk i 2002. På grunn av knappe ressurser har Kongsberg-prosjektet flere ganger måttet vente, men nå fullføres altså jobben og stasjonen skal fjernstyres fra Drammen trafikkstyringssentral.

Det nye sikringsanlegget på Kongsberg inneholder noe sånt som 50km med kabler, anlegget er av typen NSI 63 slik de øvrige anleggene på strekningen er. – Dette er gode anlegg med lite feil, sier Ragnar Sletsjøe. Vi kjenner anleggene godt og det er viktig at vi nå også får god kompetanse på disse anleggene hos lærlingene våre, sier han. NSI 63 blir viktig for jernbanen helt fram til det nye felles europeiske  ERTMS-systemet kommer en gang i fremtiden. 

 Signallærling Stian Ellefsen.Signallærlig Simen Spange.

.

Ute i stasjonens vest-ende holder signalmontør-lærlingene Stian Ellefsen og Simen Spange på med siste finpuss i de høye skfitesignalene. –For oss er det veldig spennende å få være med på å bygge noe nytt, sier de. -Vi lærer veldig mye av dette, sier de to. 

Kongsberg Stasjon


Som følge av fjernstyringen får seks av Jernbaneverkets trafikkstyrere endret  stasjoneringssted til andre stasjoner. Stasjonens hovedtogspor blir heretter spor 3 da dette sporet har best kurvatur mot Sørlandsbanen. Sporene en og to vil bli mest brukt av lokaltog og ved kryssinger. Det er også ryddet kraftig på stasjonsområdet i Kongsberg og hele stasjonsanlegget framstår nå som langt mer oversiktlig og moderne. Driftsbanegården får større kapasitet for parkering av togsett og de gamle tømmer- og lastesporene blir også beholdt. 

Strukton Rail har vært hovedentreprenør på Kongsberg, mens sluttkontrollen skjer i regi av Jernbaneverket. Nytt sikringsanlegg på Kongsberg stasjon med tilpasninger og sporanlegg beløper seg til cirka 50 millioner kroner.

Sørlandsbanens hovedspor til venstre, mens sporene til driftsbanegård mv grener av til høyre. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>