Meråkerbanen opna for trafikk att

Meråkerbanen blei fredag ettermiddag gjenåpa for trafikk frå Hell til Storlien. Det tyder at toga kan køyre som normalt att på strekninga. Banen vart stengd på grunn av fare for ras og utglidning. Fyrste tog går frå Hell til Storlien kl. 17.25.