NSB med ekstratog på grunn av flystansen

På grunn av stansen i all flytrafikk i Norge torsdag, setter NSB opp ekstratog på Bergensbanen og øker kapasiteten så mye selskapet kan på fjernstrekningene. NSB leier nå inn ledige togsett fra Flytoget for å kunne kjøre flere ekstratog.

Meningen er å sette Flytogets tog  inn i Østlandsområdet, opplyser NSB.  På denne måten frigjøres togene som brukes på disse strekningene og kan settes inn i trafikk som ekstratog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen og Oslo og Stavanger.  Detaljer omkring dette vil bli å finne på NSBs nettsider.

NSB kjører ekstratog på Bergensbanen og forsterker flere andre avganger  i forbindelse med at luftrommet er stengt på grunn av vulkanutbruddet på Island.
 
Fredag 16.04 kjører NSB følgende ekstratog:
Tog 609 fra Oslo S 06:31 til Bergen 14:22 (rute som tog 609 i sommerhalvåret)

Tog 1400 fra Bergen 07:40 til Oslo S 14.24.
Toget stopper på følgende stasjoner: Arna(07:48), Voss(08:47), Myrdal(09:27),  Ål(11:00), Hønefoss(12:52), Drammen(13:42),
Oslo S(14:24) 
I tillegg stopper toget etter behov for avstigning ved Geilo, Vikersund, Hokksund, Drammen, Asker, Lysaker og Nationaltheatret.

Tog 1402 fra Bergen 12:28 til Oslo S 19:31.
Toget stopper på følgende stasjoner: Arna(12:37), Voss(13:55), Myrdal(14:52),  Ål(16:10), Hønefoss(17:54), Drammen(18:53),
Oslo S(19:31)
I tillegg stopper toget etter behov for avstigning ved Geilo, Vikersund, Hokksund, Drammen, Asker, Lysaker og Nationaltheatret.


Fredag 16.04 forsterker NSB følgende avganger:
Tog 471 fra Trondheim 07:40 til Bodø 17:26 forsterkes med 1 sittevogn
Tog 42 fra Trondheim 08:25 til Oslo S 15:13 forsterkes med 1 hvilestolvogn
Tog 776/76 fra Stavanger 06:03 til Oslo S 13:56 forsterkes med et ekstra togsett (ca 200 plasser) 

NSB opplyser at de har stor pågang fra folk som vil ha togbilletter på grunn av stansen i flytrafikken som har sin årsak i vulkanutbruddet på Island.

Selskapet jobber med å øke setekapasiteten så mye som mulig. NSB er også i dialog med Flytoget om eventuelt å leie togmateriell derfra for å kunne kjøre flere fjerntog mens flytrafikken står.

Bergensbanen ved Finsenut. <strong> Foto: Svein Ulvund </strong>.