Kontrakt inngått på strømskinneanlegg til Oslotunnelen

Jernbaneverket har skrevet kontrakt med EB Elektro om prosjektering og bygging av strømskinneanlegg i Oslotunnelen. Strømskinneanlegget skal monteres i tunneltaket og erstatte dagens kontaktledningsanlegg i tunnelen, og vil være langt mer robust mot feil og skader enn det gamle anlegget. Hensikten er å få ned antall feil som påvirker toggangen negativt.

Tirsdag ble det skrevet kontrakt med EB Elektro om leveranse av strømskinneanlegg til Oslo-tunnelen. Fra venstre logistikkansvarlig Marit Vad, daglig leder Egil Bretvik i EB Elektro og fg. utbyggingsdirektør Stein O. Nes. <strong> Foto: Harry Korslund</strong> 
Kontrakten som er inngått med EB Elektro, har en verdi på 45 millioner kroner uten moms. Systemet er utviklet av det sveitsiske selskapet Furrer + Frey og brukes i en rekke europeiske land, særlig i tunneler og inne på stasjonsområder. Erfaringene med strømskinneanlegg ute i Europa er svært gode. Hittil har tog ikke greid å rive ned et strømskinneanlegg.

Strømskinneanlegget i Oslotunnelen blir prosjektert av EB Elektro og Furrer + Frey i fellesskap, mens Norsk Jernbanedrift skal stå for selve byggingen. Prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart og hele anlegget vil stå ferdig gjennom Oslotunnelen i løpet av 2011.

Kontrakten omfatter også bygging av strømskinneanlegg i de to kulvertene til Østfoldbanen inne på Oslo S. Totalt skal det monteres 11 kilometer med strømskinner i Oslotunnelen og på Oslo S.