Klart for sporlegging i Bærumstunnelen

Mandag 8. august 2011 kjører de første godstogene gjennom Bærumstunnelen, og én uke senere følger persontogene etter. Fram til da blir det hektisk innspurt med de jernbanetekniske anleggene.

Leggingen av spor gjennom tunnelen starter her på Lysaker vest. (Foto: Olav Nordli)Ballastmatter og pukk har nå kommet på plass i tunnelen. I neste omgang kommer turen til Baneservice AS, som utfører entreprisene for spor og kontaktledning.

Sporombyggingstoget (SPOT’en) starter arbeidet med å legge skinner og sviller umiddelbart på nyåret. Dette arbeidet pågår ut januar, og deretter går det slag i slag med ferdiggjøring av sporene, montering av kontaktledningen og øvrige tekniske anlegg.

Når våren kommer blir det også en periode med omfattende uttesting, og det planlegges en større beredskapsøvelse før tunnelen åpnes.

SPOT'en i arbeid mellom Sandvika og Asker i 2005. (Foto: Øystein Grue)Inn- og uttransport via tverrslagstunnelene vil avta, samtidig som utearealene settes i stand. Nærmere informasjon om status for de ulike arbeidene utenfor tunnelen og sporområdene finner du i prosjektets nyhetsbrev (følg lenken til oppe til høyre).

Buss erstatter tog
Pr. i dag er det planlagt følgende perioder med natt- og helgearbeider hvor togtrafikken på Drammenbanen innstilles: Fra lørdag 2. til søndag 3. april (24 timer), fra fredag 6. mai til søndag 8. mai (56 timer), samt fra torsdag 4. august til og med søndag 7. august  (96 timer).

I den siste perioden blir altså de to nye sporene koblet inn og tatt i bruk.

I tillegg blir det enkelte perioder med nattarbeider på sporområdene ved Lysaker vest og Sandvika øst også utenom disse tidene.  Alle natt- og helgearbeider kunngjøres med egne nabovarsler i postkassene.

For øvrig blir det store vedlikeholdsarbeider i Oslotunnelen og Oslo S i året som kommer. Bl.a. går det ikke tog mellom Skøyen og Bryn fra lørdag 25. juni til og med søndag 7. august.