Togtrafikken går til Gardermoen

Togtrafikken til og frå Gardermobanen blei teke opp att i 2015-tida torsdag. Dette tyder at trafikken vil normalisere seg utover kvelden etter at banen var stengd i nærare tre timar.

Feilen oppstod i 1730-tiden, og banen var stengt mellom Langeland og Gardermoen slik at det ikkje gjekk tog til og frå Gardermoen. Flytoga blei erstattamed bussar.

Jernbaneverket seier seg lei for ulempene dette førte med seg..