Feil på kommunikasjonssystemet stoppet togtrafikken

En feil på jernbanens kommunikasjonssystem, GSM-R, førte til full stans i togtrafikken i hele landet fra klokka 18.30 til klokka 21.15. Trafikken er i gang igjen, men man må forvente innstilte og forsinkede tog resten av kvelden.

Det var strømforsyningen til en server i operasjonssentralen for GSM-R i Trondheim som sviktet like før 18.30-tiden. Denne serveren styrer sentral informasjon i kommunikasjonssystemet. Når denne falt ut, var det ikke mulig for toglederne å identifisere hvilke tog de kommuniserte med. For å opprettholde sikkerheten ble da alle tog kjørt til nærmeste stasjon og holdt tilbake til feilen ble rettet. Noen tog fikk fortsette til sin endestasjon.
 
Jernbaneverket vil tirsdag gjennomgå hendelsen for å finne årsaken til feilen. Alle systemer ved operasjonssentralen i Trondheim har doble løsninger, slik at en feil ikke skal føre til driftsstans. I dette tilfellet virket ikke systemet som forutsatt.