Fakta om Alnabru - Loenga

Avstanden fra Alnabruterminalen til Sjursøya er sju kilometer. Det er opptil 25 promilles fall på sporet, noe som er bratt i jernbanesammenheng. Godssporet trafikkeres i gjennomsnitt av 20 tog i døgnet og brukes kun til godstrafikk.

Om Alnabru
Alnabru godsterminal er hjertet i godstogtrafikken i Norge. Den betjenes av flere godsselskap og spedisjonsselskap. Terminalen er blitt utvidet de senere årene og det planlegges ytterligere utvidelse i årene som kommer.

Det er bestemte prosedyrer for hvordan skifting av vogner skal foregå. Flere typer spesialbremser er bygget inn i sporet for å kontrollere hastighet og holde vognene fast under skifting. I enden av Alnabruterminalen er det avgreiningsveksler for å hindre at godsvogner utilsiktet kommer over i trafikkert spor.

Ettersyn av strekningen Alnabru-Loenga
Strekningen har jevnlig ettersyn. Spor og sporveksler sjekkes månedlig. Alle koblinger og komponenter sjekkes med jevne intervaller avhengig av type og servicebehov.