Trafikk på båe spor frå Drammen til Asker

Kontaktleidningen ved Brakerøya på Drammenbanen er reparert og det er nå togtrafikk att i båe spor. Det er nokre mindre følgjeforseinkingar på grunn av ettspors-drifta tidlegare i dag, men normal togdrift frå Asker til Drammen er venta om kort tid.