Drammen først med nye toganvisere

På Drammen stasjon har Jernbaneverket nå satt i drift et nytt informasjonssystem for togtrafikken. Anlegget sørger for oppdatert trafikkinformasjon på alle plattformer, i undergangen under sporene og inne i stasjonsbygningen. I 2010 skal det satses 80 millioner kroner i tiltak for å bedre informasjonen om togtrafikken til passasjerene.

- Dette blir bra, smiler anleggsleder i JBV Drift, Arild Borgersen. I bakgrunnen monterer Bjørn Grinderud og Steffen Heimdal ny sporanviser for spor fem i Drammen. (Foto: Njål Svingheim) Anlegget i Drammen er først ut i en rekke av nye tiltak for å bedre trafikkinformasjonen til togpassasjerene. Dette er et av de viktige områdene der servicen til kundene nå skal styrkes. På Drammen stasjon har det manglet skikkelige toginformasjonstavler og stasjonen blir nå den første som får en helt ny og mer avansert type informasjonsanlegg. Prislappen er på 2,3 millioner kroner og da er hele 13 monitorer og seks sporanvisere koplet opp direkte til den sentrale dataserveren som holder oversikt over togtrafikken.

Statsrådbesøk
Mandag 22. februar besøkte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa Drammen stasjon. Hun tok de nye anviserne og monitorene i nærmere øyensyn og fikk en orientering om Jernbaneverkets satsing på kundeinformasjon.

- Bedre informasjon til kundene vil gjøre hverdagen bedre for pendlerne, sa Meltveit Kleppa. - Når forsinkelsene oppstår, vil de nå få noe konkret å forholde seg til. Usikkerheten blir mindre.

Jernbaneverket oppretter et nasjonalt kundesenter med sete i Drammen. Kundesenteret skal gjøre det lettere for folk flest å komme i dialog med Jernbaneverket. Det er kommet inn hele 363 søkere til to stillinger, så interessen for å styrke informasjonen er stor. Høyttalertjenesten på Vestfoldbanen og strekningen Lier-Kongsberg styres dessuten fra Trafikkstyringssentralen i Drammen.

 Magnhild Meltveit Kleppa orienteres om de nye monitorene og anviserne av fornyelsesleder Atle Berg Sørensen i Jernbaneverket. (Foto: Thor Erik Skarpen)Like gode i sol og skygge
- Det har vært en omfattende jobb med å velge leverandør når vi nå skulle ut og bestille en ny type anviseranlegg, forteller fornyelsesleder på Drammen- og Vestfoldbanen, Atle Berg Sørensen. Prosjektering av nettverket og selve monteringen er i hovedsak gjort av Jernbaneverket Drift i Drammen, forteller Berg Sørensen.

Anlegget består av 12 monitorer på 32 tommer som viser kommende togavganger fra Drammen stasjon og én slik monitor som viser de neste ankomstene til stasjonen. Monitorene er plassert ute på plattformene, ved billettautomater, i undergangen under sporene og inne i ventehall og billettsalg.

Den største monitoren er satt opp inne i ventehallen, den er på 65 tommer og viser kommende togavanger. Ute på plattformene er det i tillegg satt opp seks toganvisere på 46 tommer som viser neste tog fra angjeldende plattform. Selve monitorene har en ny type med en teknologi som gjør dem like godt synlig i både sollys og skygge, og de kan også vise alle typer tekst. Monitorene leveres av det Italienske firmaet GDS.

Skikkelig løft
- Vi har støtt på noen utfordringer i forbindelse med monteringen, men nå er dette løst og anlegget er klart til bruk, forteller anleggsleder Arild Borgersen i Jernbaneverket Drift øst.

– Med dette anlegget gir vi et skikkelig løft i trafikkinformasjonen til togpassasjerene og det er bra og på tide, sier Borgersen.

Utover våren vil det komme nye monitorer av denne typen på en rekke stasjoner i lokaltrafikkområdet på Østlandet, i Trondheimsområdet og på Bergensbanen.

Trafikkinformasjon for hver stasjon finnes også på www.jernbaneverket.no , fra forsiden kan du velge informasjon om trafikken og andre opplysninger om alle landets stasjoner.

13 slike monitorer og seks sporanvisere holder togpassasjerne orientert om trafikken på Drammen stasjon. (Foto: Njål Svingheim)