Dovrebanen opna att ved Moelv

Dovrebanen blei ved 21.15-tida torsdag kveld (20.5.) opna att frå Rudshøgda til Moelv. Banen var stengd ein kort periode tidlegere på kvelden på grunn av mykje flaumvatn i området.

Etter en grundig inspeksjon av sporet konkluderer Jernbaneverket med at det er trygt å køyre tog på strekninga.