Døgnet rundt i 12 døgn for Nordlandsbanen

Etter det store raset og utglidningene på Nordlandsbanen midt i mai er det lagt ned en stor innsats fra både jernbanens egne folk og fra et lokalt entreprenørfirma. Banen ble som kjent åpnet igjen søndag kveld 30/5 og da hadde det vært jobbet på rasstedet døgnet rundt i 12 døgn.


 Stor jobb å bygge opp igjen Nordlandsbanen ved Lønsdal. Foto: Eivind Hegbom
For uten Jernbaneverkets egne folk, spesielt fra driftsavdelingen i Mo i Rana, har folk fra entreprenøren Øyjord og Aanes jobbet døgnet rundt siden raset midt i mai og fram til gjenåpningen 30.mai.  Det er tilsammen utsprengt og tilført mellom 12 000 og 14 000 kubikkmeter stein til de to rasgropene. 

Jernbaneverket på Nordlandsbanen har såkalt rammeavtale med  lokale entreprenører  for bistand ved skader på sporets underbygning. - Jobben som entreprenøren Øyjord og Aanes har utført viser hvor viktig det er å ha rammeavtaler med lokale entreprenører når akutte situasjoner oppstår. -Disse er i besittelse av uvurderlig kunnskap og erfaring innenfor sine fagfelt, sier banesjef på Nordlandsbanen Jan Birger Almåsbro.

En av Jernbaneverkets pakkmaskiner ble også omdirigert på kort varsel til Saltfjellet for å pakke det nybygde sporet slik at hastighetsnedsettelsen kunne fjernes.

Dette var et skikkelig teamarbeide der både våre egne folk og folk fra entreprenøren sto på seint og tidlig for å få trafikken i gang snarest råd, sier Almåsbro.

Det gjenstår fortsatt en del opprensking og rydding etter følgene av utglidningene. Det aller meste av disse arbeidene kan gjøres uavhengig av togframføringen på strekningen.