Anleggsarbeider på Drammenbanen

På grunn av anleggsarbeid er det for tiden bare to spor i drift på Drammen stasjon. Dette fører til endringer i toggangen og noen innstilte tog som erstattes med buss. I en sammenhengende periode fra 10. juli blir Drammenbanen helt stengt og alle tog erstattet med buss.

En rekke arbeider berører Drammenbanen i sommer.  Helga 18-21. juni ble en periode med spesielt stor aktivitet innledet.

Fra og med tirsdag 22. juni fram til lørdag 10. juli klokken 13:00
Kun to spor er i drift ved Drammen stasjon. Noen endringer i toggangen og innstilte tog som erstattes med buss.

Fra lørdag 10. juli klokken 13:00 og fram til  natt til mandag 9. august klokken 03:00
Buss erstatter alle persontog på strekningen mellom Oslo S og Holmestrand/Gulskogen/ Kongsberg.

Se under for nærmere informasjon om trafikkavviklingen i den første perioden. 


Arbeider på Drammen stasjon

I sommer skal signal- og sikringsanlegget på Drammen stasjon bygges fullstendig om. Mens banen var stengt 18-21. juni ble det eksisterende anlegget tatt ut av drift, og et midlertidig anlegg koblet inn. I perioden 21. juni – 10. juli vil det kun være to spor i drift ved stasjonen.

Ombyggingen gjøres for å øke kapasiteten for tog på Drammen stasjon. Ombyggingen legger til rette for innføringen av et økt rutetilbud på Østlandet i desember 2012 og gjør at flytogene kan greie seg med ett togsett mindre i sin trafikk til og fra Drammen.

I løpet av stengningsperioden senere i sommer gjøres også en rekke større fornyelsesarbeider på strekningen Lysaker-Oslo S, som du kan lese mer om i denne artikkelen.  Det blir også stor aktivitet i samband med byggingen av to nye spor mellom Lysaker og Sandvika

Trafikkavvikling i perioden 22. juni-10. juli

Flytog:
Flytogene har Asker som utgangsstasjon. Reisende fra Drammen befordres med buss. Reisende anbefales å beregne ekstra tid i perioden. 


NSB Lokaltog:


Lokaltog Dal-Drammen:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Skøyen og Drammen. Togene går som vanlig på strekningen mellom Dal og Skøyen. Togene fra Skøyen kjøres i rute.

I tillegg er det noen få andre instillinger av lokaltog i perioden. Se reiseplanleggeren eller trafikkinfoNSBs nettsider for nærmere opplysninger.

Bergensbanen:
Togene til og fra Bergen kjører via Gjøvikbanen over Roa til Hønefoss. Det kjøres buss fra Lysaker og Asker og Drammen, samt tilbringertog eller -buss på strekningen Gulskogen-Hønefoss.

Vestfoldbanen:
På hverdager blir noen avganger til og fra Larvik/Skien erstattet med buss på strekningen mellom Oslo S og Holmestrand. 

Se reiseplanleggeren eller trafikkinfoNSBs nettsider for nærmere opplysninger. Alle øvrige tog går som normalt.