Buss erstatter tog på Drammenbanen 10. juli – 8. august

På grunn av anleggs- og vedlikeholdsarbeid erstattes alle persontog med buss på Drammenbanen mellom Oslo S og Holmestrand/Gulskogen/Kongsberg. Banen stenges lørdag 10. juli klokken 13.00, og togtrafikken gjenopptas fra og med første tog mandag morgen den 9. august.

Se under for nærmere informasjon om trafikkavviklingen mens banen er stengt.

Mange store jobber
I perioden 2009-2012 bruker Jernbaneverket to milliarder kroner på en total fornyelse av infrastrukturen mellom Lysaker og Etterstad.

På sommerens arbeidsmeny står bl.a. skifting av skinner og sporveksler, montering av akseltellere og andre tiltak som vil gjøre signalanleggene mer pålitelige, samt boring av fester for ny strømskinne i Oslotunnelen. Når strømskinnen erstatter det konvensjonelle kontaktledningsanlegget neste år, vil dette forbedre driftssikkerheten kraftig.

Også andre jobber gjøres. Store sporomlegginger i Sandvika er forberedelser til at de to nye sporene gjennom Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika tas i bruk sommeren 2011. Dette er siste etappe med utvidelse fra to til fire spor vest for Oslo, noe som bl.a. legger til rette for et økt rutetilbud på Østlandet fra desember 2012.

Et annet viktig bidrag til dette er en ombygging som øker kapasiteten for tog på Drammen stasjon. Dette gjør også at flytogene kan greie seg med ett togsett mindre i sin trafikk til og fra Drammen. I sommer bygges signal- og sikringsanlegget ved stasjonen fullstendig om.

Ved Holm i Vestfold gjøres dessuten forberedelser til anleggsstart for nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke. Bl.a. bygges en bekkekulvert og en undergang under sporet for anleggstrafikk.

Det jobbes dag og natt mange steder mens banen er stengt, og i tillegg gjøres også mye annet vedlikeholdsarbeid på de stengte strekningene. 

Jernbaneverket understreker at enkelte anleggstog vil trafikkere sporene mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene også mens anleggsarbeidene pågår.

  

Trafikkavvikling i perioden 10. juli – 8. august

Flytog: 
Alle flytog har Oslo S som utgangsstasjon.  Passasjerer fra Drammen, Asker, Sandvika, Lysaker og Skøyen fraktes med buss til Oslo S for overgang til tog. 

Det er ikke bussbetjening av Nationaltheatret stasjon. Passasjerer med gyldig flytog-billett kan benytte T-bane mellom Nationaltheatret og Jernbanetorget/Oslo S. 

Reisende anbefales å beregne minst 20 minutter ekstra tid til flyplassen i perioden.  Se Flytogets nettsider for mer informasjon.

  

NSB Lokaltog:

Lokaltog Eidsvoll-Kongsberg:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Gulskogen. Togene går som vanlig på strekningen Eidsvoll-Oslo S og Gulskogen-Kongsberg.

Lokaltog Moss-Spikkestad:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Spikkestad.Togene går som vanlig på strekningen mellom Oslo S og Moss.

Lokaltog Lillestrøm-Asker/Drammen:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Asker/Drammen. Togene går som vanlig på strekningen mellom Lillestrøm og Oslo S.

Lokaltog Dal-Drammen:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Drammen. Togene går som vanlig på strekningen mellom Dal og Oslo S.

Lokaltog Årnes-Skøyen, Mysen-Skøyen og Ski-Skøyen:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Skøyen. Togene går som vanlig på strekningen mellom Oslo S og Årnes/Mysen/Ski.

NB! Lokaltogene kjøres stort sett etter ordinære ruter og venter ikke på buss for tog, som i mange  tilfeller bruker lengre tid enn togene ville gjort på de innstilte strekningene. Kunder som er fraktet med buss henvises til andre/senere tog. Det anbefales derfor å beregne ekstra tid til reisen i perioden.

NSB har utgitt egne rutehefter for perioden med buss for tog. Heftene, som gir detaljert informasjon om trafikkavviklingen på de enkelte strekningene, er tilgjengelige på stasjonene eller på NSBs nettsider.


Bergensbanen:
Togene til og fra Bergen kjører via Gjøvikbanen over Roa til Hønefoss. Det kjøres buss fra Lysaker, Asker og Drammen, samt tilbringertog eller -buss på strekningen Gulskogen-Hønefoss.

 
Sørlandsbanen: 
NSB Regiontog til og fra Kristiansand/Stavanger erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Kongsberg. 

Vestfoldbanen:
NSB Regiontog til og fra Larvik/Skien erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Holmestrand.  Togene går på strekningen mellom Holmestrand og Larvik/Skien.

 Regiontogene til Hamar/Lillehammer får nye avgangstider fra Oslo S:

·         Mandag-fredag:  49 min. over hel time (12 min. senere avgang).

·         Lørdag-søndag:   59 min over hel time (22 min. senere avgang).

 
Nationaltheatret stasjon:
Nationaltheatret stasjon blir ikke betjent med buss for tog. Kunder med gyldige billetter til NSB og Flytoget kan bruke T-bane på strekningen mellom Nationaltheatret og Jernbanetorget/Oslo S.NSB har utgitt egne rutehefter for perioden med buss for tog. Heftene, som gir detaljert informasjon om trafikkavviklingen på de enkelte strekningene, er tilgjengelige på stasjonene eller på NSBs nettsider.