Brann i strømforsyning ga togstans

En liten brann i strømforsyningen til en server i GSM-R-nettets operasjonssentral i Trondheim medførte i går kveld en tre timer lang togstans for alle tog i Norge.

Det skal være møte i Jernbaneverkets ledelse i dag klokka 13.00 for å gå gjennom en rapport fra Jernbaneverket Nett. Hensikten er å få svar på hva som skjedde i går og hvilke tiltak som må settes i verk for å unngå slike uakseptable hendelser.

Jernbaneverkets sikkerhetsregler sier at når mobilnettet for togene er nede, skal togene kjøre fram til nærmeste stasjon og stanse. På banestrekninger hvor det er liten trafikk kan tog få tillatelse til å kjøre til endestasjonen.

Hvert eneste tog har et tognummer. Dette gjør at toglederen som styrer togtrafikken kan ringe til hvert enkelt tog. Det var serveren som holder oversikt over tognumrene som mistet strømforsyningen på grunn av en liten brann og påfølgende kortslutning. Strømforsyningen til serveren er dublert, men reserveløsningen har i stedet for å sørge for strøm, slått av serveren.